Ózd internetes közéleti magazinja - ma: 2019. május 24. péntek - Eliza,Eszter napja van.
Keresendő kifejezés:
Interjú
Sikerélményt jelent a legkisebb elvégzett feladat is.
Ózdi Magazin | 2015.07.09. | Kocsis Mária

Ózdon és a környező települések rendezvényein, ünnepségein gyakran feltűnik egy magas, szemüveges, mosolygós fotós, aki sűrűn  „kattogtatja”  fényképezőgépét,  akinek számtalanszor találkozni írásaival, fotóival a nyomtatott és az online sajtó hasábjain. Személye, korát meghazudtoló fiatalos lendülete, tettrekészsége, s napi teendőinek beosztása minden találkozás alkalmával elkápráztat.

A mai nap egy régebbi interjúval tisztelgünk szeretett kollégánknak/2013, a szerk./
Forrás: infoborsod.hu/ szerző: Kocsis Mária

Egyszerű család gyermekeként született Hajdúnánáson. Szülei már korán befogták a háztáji munkába. Iskolai bizonyítványát nézegetve kiderül, hogy az általános iskolában még rendszeretet is szerepelt a tantárgyak között. Talán ez is hozzájárult mindig fiatalos életviteléhez. A munka tölti ki most is napjait, s meghatározott, szigorú időbeosztással él.


– Alapjában véve e tantárgy nélkül is a rendszeresség, rendszeretet híve voltam és vagyok. Saját kis gazdaságom volt otthon, amiről én gondoskodtam. Hasznos elfoglaltságokat kerestem magamnak, pl. különböző növényi magvakat, továbbá selyemhernyó gubókat kis tasakokba tettem, és eladtam az osztálytársaimnak. Nem is az értük kapott pénz vonzott, hanem inkább az ezzel járó munka, ténykedés. Szerettem a technikát, az ezermesterkedést is. Készítettem pl. egy kis szerkezetet, ami bent a szobában csengőszóval jelezte, ha kint fújt a szél. Gyerekként is szoros időbeosztás szerint éltem. Templomba is eljártam, annak ellenére, hogy öt kilométert kellett gyalogolni. Mindig, mindenre jutott időm.

Egy gyerekkori barát javaslatára jött Ózdra, kohó-olvasztár szakmát tanulni. Az Ózdi Kohászati Üzemekben töltött pár év munka, és a nyomozókutyás határszolgálat után nevezték ki szakoktatónak népgazdasági érdekből, s így került a 102. sz. Gábor Áron Iparitanuló Intézet állományába. Időközben elvégezte a Munkaügyi Minisztérium hároméves pedagógiai majd szakoktatói tanfolyamát, a Kohóipari Technikumot, majd a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem műszaki oktatói szakát.

Lazára vettem a tanulást, és bevallom, éppúgy gyártottam a puskákat, mint a mai diákok, ezeket mai napig is őrzöm. Készítettem egy bevezető sablonszöveget, s még az is előfordult, hogy a tételre nem is került sor, mire ezt végigmondtam elégséges volt a tanárnak.
A pedagógusi, oktatói pályámon kiemelten foglalkoztam a neveléssel, egyéni stílust képviseltem, az oktatás mellett a személyiségfejlesztést is elengedhetetlennek tartottam. Nem csak az a fontos, mit tud szakmailag a jövő nemzedéke, hanem az is, milyen emberré válik. A tanuló csoportjaimban mindig azzal kezdtem az ismerkedésnél, hogy ki hol lakik, mi az utca neve, eredete, kiről nevezték el? A tanév folyamán a tanterven kívül ismertettem velük pl. a katonai, rendőri rendfokozatokat. Az utcán, ha meg kell szólítaniuk a rendőrt, rangjelzése szerint szólítsák meg. Érdekes, hogy az egyik csoportom fele rendőr lett. Szülői értekezleten előfordult, hogy sírva kérdezte az anyuka, mit tettem a gyerekével, mert ilyen még nem fordult elő ... Anyák napjára ugyanis képeslapot vetettem diákjaimmal, elmondtam, mit írjanak rá, és adják át édesanyjuknak. Megbeszéltem a tanulókkal például még olyat is, hogy színházban, moziban miként illik bemenni a sorban, s helyet foglalni (nem a hátsónkat mutatni a széken ülőknek).

Kerékgyártó Mihály többször is kapott elismerést a fiatalok oktatásáért. 1988-ban eredményes pedagógiai tevékenységéért Köpeczi Béla Művelődés Miniszteri dicséretben részesítette. Az ózdi Nyugdíjas Hengerészek Klubja 2009-ben tiszteletbeli Örökös Tagjává fogadta, mert annak idején éveken át munkálkodott a szakember utánpótlás biztosításában. 
Az oktatói munka mellett több éven át tanácstagként is ténykedett. Tagja volt a Hazafias Népfrontnak, s szerepet vállalt a fiatalok KISZ mozgalmi életében is.
Túravezetői vizsgát tett 1977-ben, s munkahelyén majdnem két évtizeden keresztül az Országjáró Diákok Köre (ODK) keretében természetjáró- és környezetvédő csoportot, 1980 tavaszától Búvár Klubot vezetett. Lányi György egy könyvét így dedikálta számára: „a Búvár lelkes aktivistájának”. Az ODK révén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkájába is bekapcsolódott. Alapítótagja lett a Magyar Környezetvédelmi Egyesületnek, tapasztalatait a Környezetvédelmi nevelés a tanórán kívül címmel, a Szakmunkásnevelés folyóiratban megjelent írásában összegezte.

– A természetvédelem, környezetvédelem, akárcsak a honismeret, szervesen kapcsolódott a természetjáráshoz. A Magyar Környezetvédelmi Egyesület még évekkel e tevékenységem befejezése után is meghívott tapasztalatcserékre.

Még 1966-ban bekapcsolódott az Ózdi Honismereti Kör munkáiba is. 2009-ben a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület Tompa Mihály-emlékplakettel tüntette ki a gömöri hagyományok publikálásáért, ápolásáért. Máig tartó munkái is ékes bizonyítékai a hon szeretetének, hiszen Ózd és vonzáskörzetének szinte minden jeles eseményéről igyekszik tudósítani.

– Honismereti pályázatokon is részt vettem. A két utolsót említeném meg: 2012-ben beadott pályázatomban Egy Kissikátorból indult történet címmel az Amerikában született és élő dr. prof. Molnár Ágoston történész, egyetemi tanár, református lelkész életét mutattam be, aki alapítótagja, majd hosszú éveken keresztül elnöke volt az Amerikai Magyar Alapítványnak. 
Idén, 2013-ban II. díjat nyert az Életben távol – lélekben Ózdon című, Pétery A. Miklós életét bemutató pályázat, melyet ifj. Vass Tiborral közösen írtunk. Pétery A. Miklós Ózdon születetett, a II. világháború után Ausztráliában telepedett le, s egy igazi polihisztor volt.


Kerékgyártó Mihály alapítótagja az Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetség (AKIOSZ) 1994-ben indult Ózdi Regionális Csoportjának. Szerkesztője 1996-tól az Ózdi Kristály c. irodalmi lapnak, 2010-től 2012-ig szerkesztője, majd főszerkesztője lett az Ózdi Szép Szónak. 1996-ban az Amatőr Költők és Írók Szövetségének Országos Kulturális Szervezete színvonalas irodalmi alkotásainak elismeréseként Aranytoll-díj oklevelet adományozott részére. Egy évvel később pedig Nívódíjban részesült.
Évtizedeken át tagja volt a Magyar Amatőrfílm Szövetségnek. Elkészült fílmjeit pár évvel ezelőtt az Ózdi Városi Múzeumnak adományozta.
Legnagyobb ismertséget a sajtó hozta meg számára. 1966 óta rendszeresen fotózik, cikkeket ír és publikál.

– Legújabban megjelennek írásaim a Borsod Online, az Ózdi Magazin, az InfoBorsod, s újabban a Borsod Hírei internetes oldalakon is. Mostanáig legalább tízezer cikkem jelent meg. Többen mondták, hogy képes beszámolóim igazi értékét a mellékelt bőséges képanyag adja, amellyel a jelen pillanatait örökítem meg az utókor számára. Megjegyzem, ennyi év alatt főszerkesztők jöttek és mentek, én … maradtam.

Tagja és sajtósa volt az 1994. augusztus 11-én alakult Ózdi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesületnek, mely azóta már megszűnt. Rendszeresen írt a tűzoltóság életéről is. Egy dossziét töltenek meg a róluk szóló cikkek.
1997-ben több évtizedes fotóriporteri, újságírói munkájának elismeréseként a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) felvette rendes tagjai sorába, majd tagja lett a Magyar Katolikus Újságírók és a Nemzetközi Újságírók Szövetségének is. 2008-ban az AKIOSZ Bor István Iván Alkotói Díjat adományozott neki, 2010-ben a Szabad Sajtó Napján az Észak-Magyarország c. napilaptól értékes mobiltelefont kapott.
Munkásságának elismerését jelenti, hogy életrajza bekerült a Magyar Irodalom Évkönyvébe (1997), a Váci Mihály Irodalmi Kör Kislexikonába (2003), a Ki kicsoda a magyar oktatásban II. kötetébe (2007), s olvashatjuk a Ki kicsoda a magyar fotóséletben is.

Gyűjtő szenvedélye is közismert, előszeretettel keresi fel a régiségvásárokat, melyekről több alkalommal közölt képes beszámolókat.

– Évtizedeken át gyűjtöttem egyebek között a különféle új és régi sajtótermékeket, ezeket végül a Brassói úton lévő Általános Művelődési Központnak - ami mára már megszűnt - adományoztam. Az évek folyamán nagy mennyiségű dokumentumot gyűjtöttem össze. Semmit nem dobtam el, mindent rendeztem, s továbbítottam a megfelelő helyre: elajándékoztam levéltáraknak, múzeumoknak, könyvtáraknak. Pl. a képes levelezőlapokat a szerencsi Zempléni Múzeumnak.

Az adományozás mindig élete része volt. A tárgyakon kívül számtalanszor adományozott lehetőségeihez mérten pénzt is, például a Gyermekétkeztetési Alapítványnak és rászoruló személyeknek. Relikviái közt fellehető sok köszönő levél is, mint annak a kazincbarcikai fiatalasszonynak a levele, akinek kézitáskáját megtalálta, benne egy ház árával.

Kerékgyártó Mihály rendkívül tevékeny életétben családjára is mindig jutott ideje. Már 47 éve nős. Két fia révén, akik két unokával ajándékozták meg, boldog nagypapa. Feleségének, Zsuzsának is köszönheti, hogy ezt a gazdag életutat tudhatja magáénak, s megvalósíthatta elképzeléseit, vágyait.

1995-ben ment nyugdíjba, de tudósítói munkáját azóta is töretlen lendülettel folytatja. 
S mindezt hogy éri el?

– Mint azt már mondtam, szeretem a rendet, rendszerességet, melyet következetesen be is tartok. Beosztom a napi teendőket, azaz értelmet, célt adok napjaimnak. Minden apróságnak, a legegyszerűbb dolognak is képes vagyok örülni, sikerélményt jelent a legkisebb elvégzett feladat is.
 Kövess bennünket: Facebook oldalunk

Olvasta már?

- Aki itt talált otthont!

- Ózd kontra Érpataki Modell

- MaNDA - Hozzájárulva Ózd felpezsdülő kulturális életéhez

- Én és a küldetésem – beszélgetés Ganyi Károllyal


Címlapon:

Ózd Az információ rohamléptekben, és széles körben terjedhet. De sokszor a valótlanságok, a hazugságok terjednek így. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd Igazából ami megdöbbent, az, hogy a kislány szemmel láthatóan megszokta már a történteket. Szentandrássy Béla jegyzete.
Sziréna
ÓzdA magyar vaskohászat legszörnyűbb tragédiája történt 1990. március 3-án, szombaton, az Ózdi Kohászati Üzemekben.
ÓzdFazekas László megtért megváltójához az árnyékvilágból.
"MAGÁNVÉLEMÉNY"
ÓzdMennek előre mechanikusan tiporva -ölve akár... vakon - nem értve és látva ki az ki előttük áll.
ÓzdKik vagyunk Tisztelünk bármit mert köveket teszünk és koszorúkat helyezünk és közben csakis adunk egy napot, mert kell...
Ózd„De Mi közmunkások vagyunk. Elégedetlenséggel a jövő álmaival még mindig.”
ÓzdIgazából ami megdöbbent, az, hogy a kislány szemmel láthatóan megszokta már a történteket. Szentandrássy Béla jegyzete.
ÓzdDe mi van akkor, ha az ember az agyi fejlődésével, magasabb intelligenciájával eljut egy olyan pontra, amikor saját egója azt mondatja vele, hogy a gyerekvállalás felesleges teher? Kovács Gergely jegyzete...
LÉLEKzetvétel - Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdAz információ rohamléptekben, és széles körben terjedhet. De sokszor a valótlanságok, a hazugságok terjednek így. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
ÓzdNe adjuk fel könnyen, ne mondjuk, hogy már késő! Még lehet esélyünk... Még megoldódhat a problémánk...
ÓzdFontos, hogy jól gondoljuk át, mi az, amihez tartozni akarunk, ki az, akit követünk. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdA szabadság sokszor nem külső tényezőktől függ, hanem a belsőnktől, hogy a lelkünk mennyire szabad. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdA gyermek is szépen fejlődik ha megkapja a szükséges feltételeket, és egyszer talán meg is érik, ha nem is pontosan az érettségire… Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
"EMBERI"
A Borsod megyei Vadna településen élő Kovács Éva festőművésznek több sikeres kiállítása volt ebben az esztendőben. Életének fontos részévé vált a jótékonysági célból történő adományozás is. Józsa Zoltán beszélget Kovács Éva festőművésszel.
„Mert akinek a lelkivilága rendben van, az testileg is jól érzi magát.” Józsa Zoltán portréja Simon Zsókáról...
Azok akiket „elvetett” a sors viszont mégis büszkén vállalják ózdi gyökereiket.
Ózd„S ez is Ózd. Az eperfa, a tyúkudvar, a völgy, az emberek. Miközben írok, keresem az életnek az értelmét.” Józsa Zoltán portréja Kálnay Adélról.
ÓzdAz ózdi Olvasó volt a helyszíne Kormosné Kiss Ilona selyemfestő kiállításának 2017. november 18-án.
Visszatekintés - Józsa Zoltán rovata
ÓzdA cikk megjelenése óta eltelt közel 16 év, s lehetne kérdéseket jogosan feltenni. Mi történt, mi maradt a gyárból az eltelt idő függvényében? /a szerk./
FarkaslyukVisszatekintő rovatunkban Józsa Zoltán kollégánk írása 2002. november 04-én jelent meg.
ÓzdVisszatekintő rovatunk Józsa Zoltán mostani írása 2008-ban jelent meg az Észak-Magyarország című megyei napilapban.
KULT-KOR Emberek, értékek és normák
Borsodnádasd Az észak-borsodi városban, Borsodnádasdon élő és alkotó fegyvermestert sok ember ismeri az ózdi térségben...Józsa Zoltán portréja Járdán Józsefről
„igyekszem megörökíteni ami magával ragad ebből a csodálatos világból" Józsa Zoltán portréja Kovács Éva festőművészről
„És a szavakkal szépen meg lehet festeni bármit.” Józsa Zoltán portréja Kovács L. Istvánról
„ha a betűk következtében megnyílik a lélek és a képzelet”
Járdánháza Németh Istvánné Komáromy Mária 1955 óta él a Borsod megyében található Járdánházán. 40 éven keresztül az arlói általános iskolában tanított. Hosszú ideje a gyöngyfűzés profi művelője és oktatója
Ízvilág
Szinte bármikor jöhet, mindig finom, és mindig rengeteg fogy el belőle.
Napjainkban a csokoládé csomagolásán feltüntetik a kakaó arányát, de mi a különbség a 80 és a 60 százalékos között, és miért egészségesebb az előbbi?
Ha unja már a hagyományos születésnapi tortákat, jó hírünk van.
Hirtelen felindulásból elkövetett vacsorának, de vendégvárónak is finom.
A legegyszerűbb hozzávalók felhasználásával negyedóra leforgása alatt olyan édességet süthetünk, amely még különlegesebbé teszi a teázás vagy kávézás élményét.
Hasznos tippek
Senki sem szeret sorban állni a pénztárnál, hiszen a várakozással értékes perceket veszítünk. Különösen fájó ez egy hosszú munkanap után, amikor csak egy-két dologért ugrottunk be a boltba.
Ön is a hűtő ajtaján tárolja a tojásokat? Nem kellene. Bár kézenfekvő megoldás lenne a hűtő ajtaján lévő tárolókba tenni a tojásokat, a The Sun és a Daily Mail szakértőkre hivatkozva nem ajánlja.
Ezt a videót feltétlen nézd meg - érdemes! Nagyszerű ötletek!
Pintér István videó...
Interjú
ÓzdEz az interjú Bedő Gáborral készült, aki Ózdhoz közel 400km-re élt és még is ezt a várost választotta.
ÓzdMindenképpen akartam egy olyan napot szervezni, ami közösségi értéket teremt.
Sokszor elgondolkodom, hogy én milyen szerencsés vagyok. Hiszen, bár súlyosan mozgáskorlátozottként élem az életemet, az elmém, nincs korlátozva, csak a testem.
MAGÁNVÉLEMÉNY
ÓzdAz információ rohamléptekben, és széles körben terjedhet. De sokszor a valótlanságok, a hazugságok terjednek így. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
ÓzdNe adjuk fel könnyen, ne mondjuk, hogy már késő! Még lehet esélyünk... Még megoldódhat a problémánk...
ÓzdFontos, hogy jól gondoljuk át, mi az, amihez tartozni akarunk, ki az, akit követünk. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdA szabadság sokszor nem külső tényezőktől függ, hanem a belsőnktől, hogy a lelkünk mennyire szabad. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdA gyermek is szépen fejlődik ha megkapja a szükséges feltételeket, és egyszer talán meg is érik, ha nem is pontosan az érettségire… Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
|
|
|
|
Ez a hírportál sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. Weboldalunk további böngészésével jóváhagyja használatukat! Rendben