Ózd internetes közéleti magazinja - ma: 2018. január 18. csütörtök - Piroska napja van.
Keresendő kifejezés:
Interjú
Sikerélményt jelent a legkisebb elvégzett feladat is.
Ózdi Magazin | 2015.07.09. | Kocsis Mária

Ózdon és a környező települések rendezvényein, ünnepségein gyakran feltűnik egy magas, szemüveges, mosolygós fotós, aki sűrűn  „kattogtatja”  fényképezőgépét,  akinek számtalanszor találkozni írásaival, fotóival a nyomtatott és az online sajtó hasábjain. Személye, korát meghazudtoló fiatalos lendülete, tettrekészsége, s napi teendőinek beosztása minden találkozás alkalmával elkápráztat.

A mai nap egy régebbi interjúval tisztelgünk szeretett kollégánknak/2013, a szerk./
Forrás: infoborsod.hu/ szerző: Kocsis Mária

Egyszerű család gyermekeként született Hajdúnánáson. Szülei már korán befogták a háztáji munkába. Iskolai bizonyítványát nézegetve kiderül, hogy az általános iskolában még rendszeretet is szerepelt a tantárgyak között. Talán ez is hozzájárult mindig fiatalos életviteléhez. A munka tölti ki most is napjait, s meghatározott, szigorú időbeosztással él.


– Alapjában véve e tantárgy nélkül is a rendszeresség, rendszeretet híve voltam és vagyok. Saját kis gazdaságom volt otthon, amiről én gondoskodtam. Hasznos elfoglaltságokat kerestem magamnak, pl. különböző növényi magvakat, továbbá selyemhernyó gubókat kis tasakokba tettem, és eladtam az osztálytársaimnak. Nem is az értük kapott pénz vonzott, hanem inkább az ezzel járó munka, ténykedés. Szerettem a technikát, az ezermesterkedést is. Készítettem pl. egy kis szerkezetet, ami bent a szobában csengőszóval jelezte, ha kint fújt a szél. Gyerekként is szoros időbeosztás szerint éltem. Templomba is eljártam, annak ellenére, hogy öt kilométert kellett gyalogolni. Mindig, mindenre jutott időm.

Egy gyerekkori barát javaslatára jött Ózdra, kohó-olvasztár szakmát tanulni. Az Ózdi Kohászati Üzemekben töltött pár év munka, és a nyomozókutyás határszolgálat után nevezték ki szakoktatónak népgazdasági érdekből, s így került a 102. sz. Gábor Áron Iparitanuló Intézet állományába. Időközben elvégezte a Munkaügyi Minisztérium hároméves pedagógiai majd szakoktatói tanfolyamát, a Kohóipari Technikumot, majd a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem műszaki oktatói szakát.

Lazára vettem a tanulást, és bevallom, éppúgy gyártottam a puskákat, mint a mai diákok, ezeket mai napig is őrzöm. Készítettem egy bevezető sablonszöveget, s még az is előfordult, hogy a tételre nem is került sor, mire ezt végigmondtam elégséges volt a tanárnak.
A pedagógusi, oktatói pályámon kiemelten foglalkoztam a neveléssel, egyéni stílust képviseltem, az oktatás mellett a személyiségfejlesztést is elengedhetetlennek tartottam. Nem csak az a fontos, mit tud szakmailag a jövő nemzedéke, hanem az is, milyen emberré válik. A tanuló csoportjaimban mindig azzal kezdtem az ismerkedésnél, hogy ki hol lakik, mi az utca neve, eredete, kiről nevezték el? A tanév folyamán a tanterven kívül ismertettem velük pl. a katonai, rendőri rendfokozatokat. Az utcán, ha meg kell szólítaniuk a rendőrt, rangjelzése szerint szólítsák meg. Érdekes, hogy az egyik csoportom fele rendőr lett. Szülői értekezleten előfordult, hogy sírva kérdezte az anyuka, mit tettem a gyerekével, mert ilyen még nem fordult elő ... Anyák napjára ugyanis képeslapot vetettem diákjaimmal, elmondtam, mit írjanak rá, és adják át édesanyjuknak. Megbeszéltem a tanulókkal például még olyat is, hogy színházban, moziban miként illik bemenni a sorban, s helyet foglalni (nem a hátsónkat mutatni a széken ülőknek).

Kerékgyártó Mihály többször is kapott elismerést a fiatalok oktatásáért. 1988-ban eredményes pedagógiai tevékenységéért Köpeczi Béla Művelődés Miniszteri dicséretben részesítette. Az ózdi Nyugdíjas Hengerészek Klubja 2009-ben tiszteletbeli Örökös Tagjává fogadta, mert annak idején éveken át munkálkodott a szakember utánpótlás biztosításában. 
Az oktatói munka mellett több éven át tanácstagként is ténykedett. Tagja volt a Hazafias Népfrontnak, s szerepet vállalt a fiatalok KISZ mozgalmi életében is.
Túravezetői vizsgát tett 1977-ben, s munkahelyén majdnem két évtizeden keresztül az Országjáró Diákok Köre (ODK) keretében természetjáró- és környezetvédő csoportot, 1980 tavaszától Búvár Klubot vezetett. Lányi György egy könyvét így dedikálta számára: „a Búvár lelkes aktivistájának”. Az ODK révén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkájába is bekapcsolódott. Alapítótagja lett a Magyar Környezetvédelmi Egyesületnek, tapasztalatait a Környezetvédelmi nevelés a tanórán kívül címmel, a Szakmunkásnevelés folyóiratban megjelent írásában összegezte.

– A természetvédelem, környezetvédelem, akárcsak a honismeret, szervesen kapcsolódott a természetjáráshoz. A Magyar Környezetvédelmi Egyesület még évekkel e tevékenységem befejezése után is meghívott tapasztalatcserékre.

Még 1966-ban bekapcsolódott az Ózdi Honismereti Kör munkáiba is. 2009-ben a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület Tompa Mihály-emlékplakettel tüntette ki a gömöri hagyományok publikálásáért, ápolásáért. Máig tartó munkái is ékes bizonyítékai a hon szeretetének, hiszen Ózd és vonzáskörzetének szinte minden jeles eseményéről igyekszik tudósítani.

– Honismereti pályázatokon is részt vettem. A két utolsót említeném meg: 2012-ben beadott pályázatomban Egy Kissikátorból indult történet címmel az Amerikában született és élő dr. prof. Molnár Ágoston történész, egyetemi tanár, református lelkész életét mutattam be, aki alapítótagja, majd hosszú éveken keresztül elnöke volt az Amerikai Magyar Alapítványnak. 
Idén, 2013-ban II. díjat nyert az Életben távol – lélekben Ózdon című, Pétery A. Miklós életét bemutató pályázat, melyet ifj. Vass Tiborral közösen írtunk. Pétery A. Miklós Ózdon születetett, a II. világháború után Ausztráliában telepedett le, s egy igazi polihisztor volt.


Kerékgyártó Mihály alapítótagja az Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetség (AKIOSZ) 1994-ben indult Ózdi Regionális Csoportjának. Szerkesztője 1996-tól az Ózdi Kristály c. irodalmi lapnak, 2010-től 2012-ig szerkesztője, majd főszerkesztője lett az Ózdi Szép Szónak. 1996-ban az Amatőr Költők és Írók Szövetségének Országos Kulturális Szervezete színvonalas irodalmi alkotásainak elismeréseként Aranytoll-díj oklevelet adományozott részére. Egy évvel később pedig Nívódíjban részesült.
Évtizedeken át tagja volt a Magyar Amatőrfílm Szövetségnek. Elkészült fílmjeit pár évvel ezelőtt az Ózdi Városi Múzeumnak adományozta.
Legnagyobb ismertséget a sajtó hozta meg számára. 1966 óta rendszeresen fotózik, cikkeket ír és publikál.

– Legújabban megjelennek írásaim a Borsod Online, az Ózdi Magazin, az InfoBorsod, s újabban a Borsod Hírei internetes oldalakon is. Mostanáig legalább tízezer cikkem jelent meg. Többen mondták, hogy képes beszámolóim igazi értékét a mellékelt bőséges képanyag adja, amellyel a jelen pillanatait örökítem meg az utókor számára. Megjegyzem, ennyi év alatt főszerkesztők jöttek és mentek, én … maradtam.

Tagja és sajtósa volt az 1994. augusztus 11-én alakult Ózdi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesületnek, mely azóta már megszűnt. Rendszeresen írt a tűzoltóság életéről is. Egy dossziét töltenek meg a róluk szóló cikkek.
1997-ben több évtizedes fotóriporteri, újságírói munkájának elismeréseként a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) felvette rendes tagjai sorába, majd tagja lett a Magyar Katolikus Újságírók és a Nemzetközi Újságírók Szövetségének is. 2008-ban az AKIOSZ Bor István Iván Alkotói Díjat adományozott neki, 2010-ben a Szabad Sajtó Napján az Észak-Magyarország c. napilaptól értékes mobiltelefont kapott.
Munkásságának elismerését jelenti, hogy életrajza bekerült a Magyar Irodalom Évkönyvébe (1997), a Váci Mihály Irodalmi Kör Kislexikonába (2003), a Ki kicsoda a magyar oktatásban II. kötetébe (2007), s olvashatjuk a Ki kicsoda a magyar fotóséletben is.

Gyűjtő szenvedélye is közismert, előszeretettel keresi fel a régiségvásárokat, melyekről több alkalommal közölt képes beszámolókat.

– Évtizedeken át gyűjtöttem egyebek között a különféle új és régi sajtótermékeket, ezeket végül a Brassói úton lévő Általános Művelődési Központnak - ami mára már megszűnt - adományoztam. Az évek folyamán nagy mennyiségű dokumentumot gyűjtöttem össze. Semmit nem dobtam el, mindent rendeztem, s továbbítottam a megfelelő helyre: elajándékoztam levéltáraknak, múzeumoknak, könyvtáraknak. Pl. a képes levelezőlapokat a szerencsi Zempléni Múzeumnak.

Az adományozás mindig élete része volt. A tárgyakon kívül számtalanszor adományozott lehetőségeihez mérten pénzt is, például a Gyermekétkeztetési Alapítványnak és rászoruló személyeknek. Relikviái közt fellehető sok köszönő levél is, mint annak a kazincbarcikai fiatalasszonynak a levele, akinek kézitáskáját megtalálta, benne egy ház árával.

Kerékgyártó Mihály rendkívül tevékeny életétben családjára is mindig jutott ideje. Már 47 éve nős. Két fia révén, akik két unokával ajándékozták meg, boldog nagypapa. Feleségének, Zsuzsának is köszönheti, hogy ezt a gazdag életutat tudhatja magáénak, s megvalósíthatta elképzeléseit, vágyait.

1995-ben ment nyugdíjba, de tudósítói munkáját azóta is töretlen lendülettel folytatja. 
S mindezt hogy éri el?

– Mint azt már mondtam, szeretem a rendet, rendszerességet, melyet következetesen be is tartok. Beosztom a napi teendőket, azaz értelmet, célt adok napjaimnak. Minden apróságnak, a legegyszerűbb dolognak is képes vagyok örülni, sikerélményt jelent a legkisebb elvégzett feladat is.
 Kövess bennünket: Facebook oldalunk

Olvasta már?

- Aki itt talált otthont!

- Ózd kontra Érpataki Modell

- MaNDA - Hozzájárulva Ózd felpezsdülő kulturális életéhez

- Én és a küldetésem – beszélgetés Ganyi Károllyal


Címlapon:

Ózd Egy ózdi férfi ittasan nekihajtott egy rendőrautónak, amelyet követően intézkedés alá vonták a járőrök, majd másnap újra kiszűrték a forgalomból.
Útjára indult a WikiLeaks mintájára felépített FaithLeaks, a vallási szervezetek ügyeit kitálaló honlap.
A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már kiszámolhatóak a legfontosabb határnapok.
Ózd A 2018. január 18-án (csütörtökön) 9.00 órakor kezdődő képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.
Helyi Hírek
CernelyVádemelési javaslattal éltek az ózdi rendőrök azokkal a gyanúsítottakkal szemben, akik Csernely településen több, egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő család részére adtak kölcsönt irreálisan magas kamatra.
Bíróság elé állítási javaslattal élt a rendőrség azzal a férfival szemben, aki Járdánházán szeszes italtól befolyásolt állapotban vezette autóját.
ÓzdEgy belefutott - számomra el nem hanyagolható bejegyzés apropóján gondoltam publikálni (szerk.)
"MAGÁNVÉLEMÉNY"
Ózd„A Digitális Erőműben vagyok. Mizerák István fotóművész 75 éves lenne és ebből az alkalomból lányai hetvenöt általa készített fotót állítottak ki a hozzá méltó környezetben.” Szentandrássy Béla jegyzete.
ÓzdMai életünk pillanatai... Az emberi sorsok irányának alakulása a lét fokmérője. Ki - ki az egzisztencia melyik szintjén helyezkedik el, napi élete hogyan alakulhat. Józsa Zoltán jegyzete.
Ózd„Jólesik a szemnek, a léleknek a megannyi kis csillagfény a sötétség beállta után.” Szentandrássy Béla jegyzete.
Ózd„Azt, hogy most e sorokat írhatom, annak köszönhetem, hogy kb. 25000 gén meghatároz engem.” Kovács Gergely jegyzete.
Ózd„És nem akárhol élek. Nem az indonéziai emberevők lakta dzsungelében. Nem is a jeges tundrán vagy a perzselő sivatag közepén, hanem Európa szívében.” Agócs László jegyzete.
LÉLEKzetvétel - Darmai Zsuzsanna rovata
Ózd„A jókívánságok sorába beletartozik a békesség. Mit szoktunk egymásnak kívánni? ” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd„Tudjunk adni, tudjunk elfogadni, és tudjunk kérni is ha kell!” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
ÓzdHasznos lehet, ha nemcsak az eseményekre koncentrálunk, hanem a lelki életünkre is.Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
Ózd„Ilyenkor Karácsonykor együtt van a család. Amennyire lehetőségünk van, ilyen valódi együttléteket vigyünk be a hétköznapokba is!” Raffainé Darmai Zsuzsanna gondolatai.
Ózd„A természetben, kezdetben minden harmóniában létezett, és működött. Mi azonban hajlamosak vagyunk arra, hogy szétválasszuk azt, ami összetartozik.” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
"EMBERI"
A Borsod megyei Vadna településen élő Kovács Éva festőművésznek több sikeres kiállítása volt ebben az esztendőben. Életének fontos részévé vált a jótékonysági célból történő adományozás is. Józsa Zoltán beszélget Kovács Éva festőművésszel.
„Mert akinek a lelkivilága rendben van, az testileg is jól érzi magát.” Józsa Zoltán portréja Simon Zsókáról...
Azok akiket „elvetett” a sors viszont mégis büszkén vállalják ózdi gyökereiket.
Ózd„S ez is Ózd. Az eperfa, a tyúkudvar, a völgy, az emberek. Miközben írok, keresem az életnek az értelmét.” Józsa Zoltán portréja Kálnay Adélról.
ÓzdAz ózdi Olvasó volt a helyszíne Kormosné Kiss Ilona selyemfestő kiállításának 2017. november 18-án.
Visszatekintés - Józsa Zoltán rovata
ÓzdVisszatekintő rovatunk Józsa Zoltán mostani írása 2008-ban jelent meg az Észak-Magyarország című megyei napilapban.
ÓzdSokak által ismert ember az észak-borsodi városban Kerékgyártó Mihály. Intellektuális alkat, segítőkész ember. Józsa Zoltán rovata
ÓzdTalálkozás az aranymisés Mag Mátyással... Józsa Zoltán rovata...
KULT-KOR Emberek, értékek és normák
Borsodnádasd Az észak-borsodi városban, Borsodnádasdon élő és alkotó fegyvermestert sok ember ismeri az ózdi térségben...Józsa Zoltán portréja Járdán Józsefről
„igyekszem megörökíteni ami magával ragad ebből a csodálatos világból" Józsa Zoltán portréja Kovács Éva festőművészről
„És a szavakkal szépen meg lehet festeni bármit.” Józsa Zoltán portréja Kovács L. Istvánról
„ha a betűk következtében megnyílik a lélek és a képzelet”
Járdánháza Németh Istvánné Komáromy Mária 1955 óta él a Borsod megyében található Járdánházán. 40 éven keresztül az arlói általános iskolában tanított. Hosszú ideje a gyöngyfűzés profi művelője és oktatója
Ízvilág
Ha fogytán vagy ötletekből mit ennél, de azért húsos, szeghalmi aprópecsenye recept!
El­in­dult igazi hó­dító út­jára az egyik legfinomabb és legkönnyebben elkészíthető ma­gyar étel! Vi­lág­szerte imád­ják a di­é­tá­zók.
Cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ció, ami nem­csak gyö­nyörű, de finom is!
Ha fogytán vagy ötletekből mit ennél, de azért húsos, római csirkemáj recept!
Ezt a húsételt a Kuruc pecsenye ihlette egész kis eltéréssel.
Hasznos tippek
Ezt a videót feltétlen nézd meg - érdemes! Nagyszerű ötletek!
Néhány jó tanács egy erdélyi nagyika közel évszázados virágápolási tapasztalataiból: filléres ötletektől a praktikus megoldásokig. És még sok minden másról.
ÓzdÉrdemes rajta elgondolkodni, hogy melyik a fontosabb. Nyilván mind a kettő szükséges a közlekedésben, én azért a látszani részt egy kicsit fontosabbnak tartom.
Pintér István videó...
Interjú
ÓzdEz az interjú Bedő Gáborral készült, aki Ózdhoz közel 400km-re élt és még is ezt a várost választotta.
ÓzdMindenképpen akartam egy olyan napot szervezni, ami közösségi értéket teremt.
Sokszor elgondolkodom, hogy én milyen szerencsés vagyok. Hiszen, bár súlyosan mozgáskorlátozottként élem az életemet, az elmém, nincs korlátozva, csak a testem.
MAGÁNVÉLEMÉNY
Ózd„A jókívánságok sorába beletartozik a békesség. Mit szoktunk egymásnak kívánni? ” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Az Ózdon élő Mag Mátyás atyát 52 évvel ezelőtt szentelték pappá Egerben. A nyugalmazott római katolikus lelkész életpályájának az útját a hivatástudat jellemzi napjainkig is.
Ózd„Tudjunk adni, tudjunk elfogadni, és tudjunk kérni is ha kell!” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd„Azt, hogy most e sorokat írhatom, annak köszönhetem, hogy kb. 25000 gén meghatároz engem.” Kovács Gergely jegyzete.
ÓzdHasznos lehet, ha nemcsak az eseményekre koncentrálunk, hanem a lelki életünkre is.Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
|
|
|
|
Ez a hírportál sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. Weboldalunk további böngészésével jóváhagyja használatukat! Rendben