Ózd internetes közéleti magazinja - ma: 2017. december 12. kedd - Gabriella napja van.
Keresendő kifejezés:
Jegyzet
Visszatekintés- „Maradandó hitet adtam”
Ózdi Magazin | 2017.09.20. | Józsa Zoltán
Találkozás az aranymisés Mag Mátyással Ötven éves papi életpálya állomásait mutatja be ez az írás.


A cikk 2015-ben jelent meg az Új Ember című hetilapban. Mag Mátyás atyát ötven éve,1965.június 20-án szentelték pappá Egerben. A nyugalmazott római katolikus lelkész több évtizedes ózdi papi munkálkodásának köszönhetően sok embert ismer. Számos híve, tanítványa van, hiszen gyermekeiket keresztelte, jelenleg pedig kórházat, szociális otthonokat látogat. Egyeken született katolikus családban, amelyben mindig összetartó erő volt a becsület és a vallás.

                                            Hit, remény, szeretet. 

- Hit nélkül nem lehet tetszeni az Istennek és az embereknek sem. Isten tagadhatatlanul jelen van a történelemben, amely sokszor szép, értékelendő, építő, ám nemegyszer rút és elitélendő, nem Isten akarata szerint való.

- A viharban hánykolódó csónakban az apostolok hittek abban, hogy egyedül Jézus mentheti meg őket. Jómagam is hiszem és vallom, hogy a mai világban hánykolódókat is Jézus és a keresztény eszmékbe vetett hit mentheti meg a pusztulástól. Remény és reménytelenség között telik el az ember élete. A hívő kéri a Jóistent:

"Segíts át az élet tengerén!"

Az ember nem homokra, hanem sziklára akarja építeni házát, hogy minden vihart kibírjon.
Gyengeségében érzi, hogy erősebb segítőre van szüksége.

- A remény tápláló gyökere a hit, amely legyőzi a világot. Remélem, kifelé haladunk a mai idők reménytelenségének hullámvölgyéből. Bűntetlen élettel növekedjen a hit, amely a remény biztos alapja. Minden napunk állandó önnevelésre int és haladásra a tökéleletesedés útján, amelyről a Bibliábanolvashatunk. Több szeretet kellene ebben a gondokkal túlterhelt világban. Nem volna szabad széttépni a segítő szeretet szálait, inkább be kellene iratkozni Jézus iskolájába. Hallgatni az igaz tanítóra és követni őt, aki mint a mágnes vonzotta magához a gyermekeket, gyógyította a testi-lelki betegeket, a helyes útra irányította a megtérőket - hangsúlyozta beszédében Mag Mátyás atya.
 
Gyermekkorának élményei vezették el az igaz hitre. Segítségére volt ebbeb az esztergomi ferences gimnázium és az egri teológia képzése, valamint az állandó önművelés, amely jellemző rá. A teológia évei alatt elsajátította a gépírást és zenélni is tanult. 1965-ben szentelték pappá, elsőként Jászapátiban szolgált káplánként. Itt még latinult misézett a hatalmas templonban. Beszédeire akkor is és azóta is egy teljes hétig készül. Mint mondta, abban az időben igen sokan jártak templomba, sok volt a hittanos, az elsőáldozó. Jászberényben is a kötelesség volt számára a legfontosabb, a napirend teljesítése, a szolgálat.1968-ban érkezett az észak-borsodi városba, Ózdra. Mélységes és őszinte hitet tapasztalt a helyiekben. Családokat látogatott, s meggyőződésévé vált, hogy az embereknek nagy szüksége van Istenre, a hitre, a vallásra, az erkölcsös életre. Maga köré gyűjtötte az elsőáldozó, bérmálkozó gyerekeket és közülük kerültek ki a ministránsok. Ózdi és uraji fiatalokból két beatzenekar is alakult akkoriban, s rendszeressé váltak a beatmisék, de a fiatalok ellátogattak vidékre és a búcsújáró helyekre is.


                                         Együtt a jó hívekkel

- Az elsőáldozók száma negyven és százhúsz között mozgott, a bérmálkozóké négyévente százötven-kétszáz lehetett. Hittankönyvek híján magunk gépeltük a legfontosabb tudnivalókat. Diafilmet vetítettem a gyerekeknek az Ó-és Újszövetségről, karácsonykor és húsvétkor pedig misztériumjátékokat rendeztünk. Megemlékeztünk az édesanyákról, együtt vártuk a gyerekekkel a Mikulást. A demokráciában isaz evangélium hirdetését tartom a legfőbb kötelességemnek. A legnagyobb változást a hitoktatás területén tapasztaltam. Hat iskolában heti 14 órában 514 gyereket tanítottam, s a helyi újságnál az egyházi rovatot is vezettem. A vakok és gyengénlátók egyesületénél helyettes vezető lettem. Volt tanítványaim orvosok, mérnökök, tanárok lettek. Javaslatom alapján tizenöten végeztek egyházi iskolákban és négyen a budapesti kántorképzőben. Az életet hivatásnak és áldozatos munkának tekintem. Ma is a Bibliából és a hivatásomnak élek. Nyugdíjasként mostanában a korábbiakhoz képest több időm jut az önművelésre. Tele vagyok tervekkel, jövőt építő gondolatokkal, s ötleteimet megosztom a szociális otthonokban élőkkel és a kórház betegeivel, akiket rendszeresen látogatok. Misézek nekik, és közösen üljük meg az ünnepeket. Minden korosztályhoz szól a küldetésünk. Munkámnak, szemléletemnek ötvenéves mottója:

"Szerettem az igazságot,gyűlöltem a hazugságot"(VII.Gergely pápa).

Ötven éve tartó papi szolgálatom évfordulója a visszatekintés napja, amikor köszönet és hála tölt el. Nem az ünneplés nyűgöz le, hanem az emlékezés, a mediáció. Tanítottam, neveltem,és mindezeket magamon kezdtem. Úgy érzem megtettem, amit megkövetelt tőlem a hivatásom, az egyház, a jellemes keresztény élet. Együtt a jó hívekkel... Gondolatban most újból végig járom a várost és környékét ,meglátogatom azokat az embereket, akikkel nagyon együtt érzek, mert ismerem őket, az egyéniségüket, a gondjaikat. Úgy érzem,hogy maradandó hitet adtam nekik- fogalmazott az aranymisés Mag Mátyás atya.Józsa Zoltán
Új Ember katolikus hetilap,
2015.július 5.Olvasta már?

- LÉLEKzet – A test hatása a lélekre...

- Képek és illatok...

- Emberi lét

- Fény és sötétség...


Címlapon:

Advent második vasárnapján a második gyertyát is meggyújthatjuk a koszorún, ami a reményt szimbolizálja.
A levélküldemények elmaradására panaszkodtak az RTL Klub nézői és a híradó utánajárt az eseteknek.
„Megszűnt a szegénység Magyarországon, ezért tudunk segíteni más országokon.” Bomba hír Balog Zoltántól.
Ózd „A Digitális Erőműben vagyok. Mizerák István fotóművész 75 éves lenne és ebből az alkalomból lányai hetvenöt általa készített fotót állítottak ki a hozzá méltó környezetben.” Szentandrássy Béla jegyzete.
Helyi Hírek
ÓzdEgy szabadnapon lévő rendőr fogott el kollégáival két férfit, akik egy Ózdon sétáló nőtől rabolták el a táskáját
ÓzdA Bajdázó Lekapcsolom a villanyt a fejemben című remekművét ózdi roma fiatalok értelmezték át. Hallgassák meg!
"MAGÁNVÉLEMÉNY"
Ózd„Jólesik a szemnek, a léleknek a megannyi kis csillagfény a sötétség beállta után.” Szentandrássy Béla jegyzete.
Ózd„Amikor megkérdeztük, hogy mi ez a zaj, kopácsolás varrógép zaja, nagymamám biztatott, hogy aludjunk, mert angyalok dolgoznak” Jacsó Éva gondolatai.
ÓzdVagy esetleg valami más van a háttérben? Kovács Gergely jegyzete.
Ózd„A Digitális Erőműben vagyok. Mizerák István fotóművész 75 éves lenne és ebből az alkalomból lányai hetvenöt általa készített fotót állítottak ki a hozzá méltó környezetben.” Szentandrássy Béla jegyzete.
ÓzdMai életünk pillanatai... Az emberi sorsok irányának alakulása a lét fokmérője. Ki - ki az egzisztencia melyik szintjén helyezkedik el, napi élete hogyan alakulhat. Józsa Zoltán jegyzete.
LÉLEKzetvétel - Darmai Zsuzsanna rovata
Ózd„Közismert, hogy lelki állapotunk hatást gyakorol testünk működésére. A betegségek kialakulásának hátterében, sok esetben, lelki okok állnak.” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
ÓzdHihetetlenül nagy információözönben élünk. Nem árt, ha „beépítjük” magunkba a szűrő és szelektáló funkciót. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd„Az életben könnyen egy mókuskerékben találhatjuk magunkat. Forog a mókuskerék, nem tudunk belőle kiszállni.” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
Ózd„Az állatok érző lények. Bánjunk velük ennek megfelelően! Ne okozzunk nekik felesleges szenvedést!” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
Ózd„Időnként szükségünk van segítségre, vagy éppen a mi segítségünkre van szüksége másoknak.” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
Visszatekintés - Józsa Zoltán rovata
ÓzdSokak által ismert ember az észak-borsodi városban Kerékgyártó Mihály. Intellektuális alkat, segítőkész ember. Józsa Zoltán rovata
ÓzdTalálkozás az aranymisés Mag Mátyással... Józsa Zoltán rovata...
ÓzdA General Electric ózdi üzeme az észak-borsodi város legnagyobb munkáltatója. A létesítmény zöldmezős beruházásként került átadásra 1998-ban.
KULT-KOR Emberek, értékek és normák
Borsodnádasd Az észak-borsodi városban, Borsodnádasdon élő és alkotó fegyvermestert sok ember ismeri az ózdi térségben...Józsa Zoltán portréja Járdán Józsefről
„igyekszem megörökíteni ami magával ragad ebből a csodálatos világból" Józsa Zoltán portréja Kovács Éva festőművészről
„És a szavakkal szépen meg lehet festeni bármit.” Józsa Zoltán portréja Kovács L. Istvánról
„ha a betűk következtében megnyílik a lélek és a képzelet”
Járdánháza Németh Istvánné Komáromy Mária 1955 óta él a Borsod megyében található Járdánházán. 40 éven keresztül az arlói általános iskolában tanított. Hosszú ideje a gyöngyfűzés profi művelője és oktatója
Ízvilág
Ha fogytán vagy ötletekből mit ennél, de azért húsos, római csirkemáj recept!
Ezt a húsételt a Kuruc pecsenye ihlette egész kis eltéréssel.
Miért töl­te­néd az egész hét­vé­gé­det a kony­há­ban, ha pár hoz­zá­va­ló­ból igazi íz­or­giát va­rá­zsol­hatsz gyor­san az asz­talra!? Sza­lon­nás fi­nom­sá­gok, me­lyek­nek senki nem tud el­len­állni!
Fe­lejtsd el a mus­tá­ros-ke­tchu­pos virsli va­ri­á­ciót! Ennél sok­kal fi­no­mabb dol­go­kat is ké­szít­hetsz egy pár virs­li­ből.
Bár a jéghideg limonádé és a jeges tea igazán jól esik a kora nyári melegben és a szomjadat is csillapítja, ám a fogyókúrádnak egyáltalán nem kedvez. Íme 5 ízletes innivaló, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz.
Hasznos tippek
Néhány jó tanács egy erdélyi nagyika közel évszázados virágápolási tapasztalataiból: filléres ötletektől a praktikus megoldásokig. És még sok minden másról.
ÓzdÉrdemes rajta elgondolkodni, hogy melyik a fontosabb. Nyilván mind a kettő szükséges a közlekedésben, én azért a látszani részt egy kicsit fontosabbnak tartom.
Bármilyen alaposan is mosogatunk, az edények alján egy idő után makacs lerakódás keletkezik. Nekieshetünk levakarni
"EMBERI"
Szeretnénk egy új sorozatot indítani azokról akiket "elvetett" a sors viszont mégis büszkén vállalják ózdi gyökereiket.
Pintér István videó...
Interjú
ÓzdEz az interjú Bedő Gáborral készült, aki Ózdhoz közel 400km-re élt és még is ezt a várost választotta.
ÓzdMindenképpen akartam egy olyan napot szervezni, ami közösségi értéket teremt.
Sokszor elgondolkodom, hogy én milyen szerencsés vagyok. Hiszen, bár súlyosan mozgáskorlátozottként élem az életemet, az elmém, nincs korlátozva, csak a testem.
A rendőrség által közölt sebesség mérések helyszínei októberben.
Helyi hírek
ÓzdEgy szabadnapon lévő rendőr fogott el kollégáival két férfit, akik egy Ózdon sétáló nőtől rabolták el a táskáját
ÓzdA Bajdázó Lekapcsolom a villanyt a fejemben című remekművét ózdi roma fiatalok értelmezték át. Hallgassák meg!
ÓzdA lakosság segítségét kérik az ózdi rendőrök az egyik helyi üzletben történt lopás elkövetőjének azonosításához.
ÓzdAz ózdi Olvasó volt a helyszíne Kormosné Kiss Ilona selyemfestő kiállításának 2017. november 18-án.
PutnokÉppen gyanúsított kihallgatásáról tartott haza az a putnoki férfi, aki a séta helyett ismét inkább biciklit lopott.
Hirdetés!
|
|
|
|
Ez a hírportál sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. Weboldalunk további böngészésével jóváhagyja használatukat! Rendben