Ózd internetes közéleti magazinja - ma: 2018. január 18. csütörtök - Piroska napja van.
Keresendő kifejezés:
Helyi hírek
Visszatekintés - Az ózdi házitanító (1. rész)
Ózdi Magazin | 2016.12.16. | Józsa Zoltán

Példaértékű elhivatottsággal a romák felemelkedéséért.

A rendszerváltás után Ózd közismerten problémás település lett, magas munkanélküliség és az elszegényedés jellemezte a várost. Tóth Józsefné Faggyas Erzsébet ebben az időben a helyi értelmi fogyatékos tanulókat oktató, nevelő és szakképző intézményben tanított és kezdte el a tanár - gyerek - szülő közös munkakapcsolat kiépítését a roma családok körében ; valamint újszerű szakmai programok kidolgozását a fogyatékos hátrányos helyzetű gyermekek szakképzéséhez.


 Miközben mérnöktanárként a szakképzést vezette, kapcsolatba került a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű kamasz fiatalokkal és családjaikkal. Helyzetük, tanulási esélyeik javítása érdekében új képzési profil fejlesztésébe kezdett.

Szakmai tudását úgy kamatoztatta az iskolában, hogy kidolgozta a parképítés, parkgondozás szakmai anyagát a fiúk számára, a lányoknak a háztartás ès családellátás, valamint az egészségügyi tudnivalókat. Később megszervezte a szakmunkás bizonyítványhoz jutás elméleti és gyakorlati kivitelezését. Sok sajátos nevelési igényű fiatal kapott segítségével szakmunkás bizonyítványt, melynek értéke egyenértékű volt ép értelmű társaik bizonyítványával.

Hitt abban, hogy a fogyatékkal élő fiatalok odaadó, szeretetteljes munkával - önmagukhoz képest - eredményesen fejleszthetők. Osztályfőnökként is bebizonyította alkalmasságát erre a feladatra, melynek fő célja a segítségadás volt. Iskolai kereteken belül végzett szakmai és pedagógiai munkája példaértékű volt. Bár betegsége miatt rokkantnyugdíjba kényszerült, tenni akarása töretlen maradt.

2000 októberében egy ózdi tanoda önkéntes munkatársaként, hátrányos helyzetű roma fiatalok tanulássegítését, tehetséggondozását, felzárkóztatását végezte és kidolgozta önálló kisérleti programját : Házi tanítás roma családok körében.

Tanodai munkásságát a " Tanulás a családért " program keretében végezte, melynek kidolgozott és megvalósított projektjei a következők voltak : szocializációs és készségfejlesztő programok hátrányos helyzetű gyermekeknek ; pályaorientációs programok ; a továbbhaladás, a továbbtanulás feltételeinek biztosítása ; szabadidős programok szervezése, kirándulások ; hátránykompenzációs és innovatív programok a roma gyerekek integrációja érdekében ; az egészséges életmódra nevelést támogató egészségfejlesztő, valamint drogprevenciós programok kidolgozása és megvalósítása ; telepi egészségterv készítése roma fiataloknak és szüleiknek.

A szervezett szabadidős programok, a kidolgozott és megvalósított oktatási és egészségügyi projektek jól beilleszkedtek a közösségi értékek elsajátításába, illetve hatékonyan kapcsolódtak az iskolai oktató - nevelő munkához. Lelki labor működtetését tervezte, melynek azt a szerepet szánta, hogy pszichológus segítségével felhívja a gyermekek figyelmét az önbecsülés, önértékelés, jellemnevelés fontosságára. Dramatikus játék programjával játékossá tette a kicsik tanulását, vidám illemtanprogramokkal a viselkedéskultúra fejlesztésére irányította a fiatalok figyelmét.

2004 szeptemberében kidolgozta azt a patronáló - ès segítőprogramot, melyet házi tanításnak nevezett. Ennek cèlja az együttműködèsen alapuló értékrendszerek kompetenciájának előtérbe helyezése. Fejlesztőprogramja gyerekeknek, szociális munkája családoknak a multikulturális tapasztalatszerzés jó terepe volt a résztvevőknek.

Az önálló projektje, " A gyerekek sikere a családok öröme " modellkeresés a tanulási zavar tüneteit mutató roma gyerekek hátrányt kompenzáló fejlesztéséhez, a házitanítói rendszerben. Ezzel nagyszerű egyéni áldozatvállalást tanúsított a térségben : a roma családok otthonaiban fejtette ki önkéntesen segítő, felvilágosító, tanítói tevékenységét. Minden energiáját, anyagi lehetőségét a roma diákok felkészítésére, tanulássegítésére, szociális nelyzetükből fakadó hátrányaik enyhítésére használta fel.

Szerető gondoskodását, az általa patronált elképzelhetetlen szükségben élő családok gyerekei közül többen jó iskolai teljesítménnyel hálálják meg. A szellemi felemelés mellett a szociális helyzet javításán is fáradozik. A Hungarian Business Leaders Forum tagvállalatok segítő akciójának térségi koordinátora.

A szervezet ruhaneműt, élelmiszert, játékot és könyveket juttat az Ózd és térségében élő romák megsegítésére.

Szakmai segítője volt a ROMASTER Ösztöndíj Program elindításának, mely tehetséges fiatalok és családjaik hosszú távú megsegítését, tanulmányaik támogatását tűzte ki célul.

Egész személyisége rendkívüli elkötelezettséget bizonyít a tehettséggondozás iránt egy súlyos szociális gondokkal terhelt környezetben. Két évig mentorként vett részt az Útravaló Nemzeti Ösztöndíj Programban, védencei ma már középiskolában tanulnak.

A kisebbeket a telepen keresi fel, így folyamatosan tudja követni a roma családok mindennapjait, kiemelten annak a családnak az életkörülményeit, amelyben modellezi a házi tanítást.
(Folyt.köv.)Józsa Zoltán Kövess bennünket: Facebook oldalunk

Olvasta már?

- Visszapillantó – „üveges”- tekintet...

- Lezárt ügyek: Uzsorás család felelhet a bíróságon...

- Lezárt ügyek: Bíróság elé állhat az ittas sofőr...

- „Kicsinyeskedés, elferdítés fideszes képviselő módra...”


Címlapon:

Ózd Egy ózdi férfi ittasan nekihajtott egy rendőrautónak, amelyet követően intézkedés alá vonták a járőrök, majd másnap újra kiszűrték a forgalomból.
Útjára indult a WikiLeaks mintájára felépített FaithLeaks, a vallási szervezetek ügyeit kitálaló honlap.
A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már kiszámolhatóak a legfontosabb határnapok.
Ózd A 2018. január 18-án (csütörtökön) 9.00 órakor kezdődő képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.
Helyi Hírek
CernelyVádemelési javaslattal éltek az ózdi rendőrök azokkal a gyanúsítottakkal szemben, akik Csernely településen több, egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő család részére adtak kölcsönt irreálisan magas kamatra.
Bíróság elé állítási javaslattal élt a rendőrség azzal a férfival szemben, aki Járdánházán szeszes italtól befolyásolt állapotban vezette autóját.
ÓzdEgy belefutott - számomra el nem hanyagolható bejegyzés apropóján gondoltam publikálni (szerk.)
"MAGÁNVÉLEMÉNY"
Ózd„A Digitális Erőműben vagyok. Mizerák István fotóművész 75 éves lenne és ebből az alkalomból lányai hetvenöt általa készített fotót állítottak ki a hozzá méltó környezetben.” Szentandrássy Béla jegyzete.
ÓzdMai életünk pillanatai... Az emberi sorsok irányának alakulása a lét fokmérője. Ki - ki az egzisztencia melyik szintjén helyezkedik el, napi élete hogyan alakulhat. Józsa Zoltán jegyzete.
Ózd„Jólesik a szemnek, a léleknek a megannyi kis csillagfény a sötétség beállta után.” Szentandrássy Béla jegyzete.
Ózd„Azt, hogy most e sorokat írhatom, annak köszönhetem, hogy kb. 25000 gén meghatároz engem.” Kovács Gergely jegyzete.
Ózd„És nem akárhol élek. Nem az indonéziai emberevők lakta dzsungelében. Nem is a jeges tundrán vagy a perzselő sivatag közepén, hanem Európa szívében.” Agócs László jegyzete.
LÉLEKzetvétel - Darmai Zsuzsanna rovata
Ózd„A jókívánságok sorába beletartozik a békesség. Mit szoktunk egymásnak kívánni? ” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd„Tudjunk adni, tudjunk elfogadni, és tudjunk kérni is ha kell!” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
ÓzdHasznos lehet, ha nemcsak az eseményekre koncentrálunk, hanem a lelki életünkre is.Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
Ózd„Ilyenkor Karácsonykor együtt van a család. Amennyire lehetőségünk van, ilyen valódi együttléteket vigyünk be a hétköznapokba is!” Raffainé Darmai Zsuzsanna gondolatai.
Ózd„A természetben, kezdetben minden harmóniában létezett, és működött. Mi azonban hajlamosak vagyunk arra, hogy szétválasszuk azt, ami összetartozik.” Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
"EMBERI"
A Borsod megyei Vadna településen élő Kovács Éva festőművésznek több sikeres kiállítása volt ebben az esztendőben. Életének fontos részévé vált a jótékonysági célból történő adományozás is. Józsa Zoltán beszélget Kovács Éva festőművésszel.
„Mert akinek a lelkivilága rendben van, az testileg is jól érzi magát.” Józsa Zoltán portréja Simon Zsókáról...
Azok akiket „elvetett” a sors viszont mégis büszkén vállalják ózdi gyökereiket.
Ózd„S ez is Ózd. Az eperfa, a tyúkudvar, a völgy, az emberek. Miközben írok, keresem az életnek az értelmét.” Józsa Zoltán portréja Kálnay Adélról.
ÓzdAz ózdi Olvasó volt a helyszíne Kormosné Kiss Ilona selyemfestő kiállításának 2017. november 18-án.
Visszatekintés - Józsa Zoltán rovata
ÓzdVisszatekintő rovatunk Józsa Zoltán mostani írása 2008-ban jelent meg az Észak-Magyarország című megyei napilapban.
ÓzdSokak által ismert ember az észak-borsodi városban Kerékgyártó Mihály. Intellektuális alkat, segítőkész ember. Józsa Zoltán rovata
ÓzdTalálkozás az aranymisés Mag Mátyással... Józsa Zoltán rovata...
KULT-KOR Emberek, értékek és normák
Borsodnádasd Az észak-borsodi városban, Borsodnádasdon élő és alkotó fegyvermestert sok ember ismeri az ózdi térségben...Józsa Zoltán portréja Járdán Józsefről
„igyekszem megörökíteni ami magával ragad ebből a csodálatos világból" Józsa Zoltán portréja Kovács Éva festőművészről
„És a szavakkal szépen meg lehet festeni bármit.” Józsa Zoltán portréja Kovács L. Istvánról
„ha a betűk következtében megnyílik a lélek és a képzelet”
Járdánháza Németh Istvánné Komáromy Mária 1955 óta él a Borsod megyében található Járdánházán. 40 éven keresztül az arlói általános iskolában tanított. Hosszú ideje a gyöngyfűzés profi művelője és oktatója
Ízvilág
Ha fogytán vagy ötletekből mit ennél, de azért húsos, szeghalmi aprópecsenye recept!
El­in­dult igazi hó­dító út­jára az egyik legfinomabb és legkönnyebben elkészíthető ma­gyar étel! Vi­lág­szerte imád­ják a di­é­tá­zók.
Cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ció, ami nem­csak gyö­nyörű, de finom is!
Ha fogytán vagy ötletekből mit ennél, de azért húsos, római csirkemáj recept!
Ezt a húsételt a Kuruc pecsenye ihlette egész kis eltéréssel.
Hasznos tippek
Ezt a videót feltétlen nézd meg - érdemes! Nagyszerű ötletek!
Néhány jó tanács egy erdélyi nagyika közel évszázados virágápolási tapasztalataiból: filléres ötletektől a praktikus megoldásokig. És még sok minden másról.
ÓzdÉrdemes rajta elgondolkodni, hogy melyik a fontosabb. Nyilván mind a kettő szükséges a közlekedésben, én azért a látszani részt egy kicsit fontosabbnak tartom.
Pintér István videó...
Interjú
ÓzdEz az interjú Bedő Gáborral készült, aki Ózdhoz közel 400km-re élt és még is ezt a várost választotta.
ÓzdMindenképpen akartam egy olyan napot szervezni, ami közösségi értéket teremt.
Sokszor elgondolkodom, hogy én milyen szerencsés vagyok. Hiszen, bár súlyosan mozgáskorlátozottként élem az életemet, az elmém, nincs korlátozva, csak a testem.
HASZNOS
A rendőrség által közölt sebesség mérések helyszíneit megtekinthetik az alábbi linken.
Hírdetés!
Egészség
A szívrohamon átesett nők közül kevesebb halna meg, ha ugyanazt a kezelést kapnák, mint a férfiak.
Van, akinek a kedvenc tevékenysége, és van, aki csak időpocsékolásnak tartja. Így vagy úgy, de átlagosan nyolc órát fel kell áldoznunk a napunkból, hogy kialudjuk magunkat
"Emberi"
„Mert akinek a lelkivilága rendben van, az testileg is jól érzi magát.” Józsa Zoltán portréja Simon Zsókáról...
Ózd„S ez is Ózd. Az eperfa, a tyúkudvar, a völgy, az emberek. Miközben írok, keresem az életnek az értelmét.” Józsa Zoltán portréja Kálnay Adélról.
|
|
|
|
Ez a hírportál sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. Weboldalunk további böngészésével jóváhagyja használatukat! Rendben