Ózd internetes közéleti magazinja - ma: 2018. március 20. kedd - Klaudia napja van.
Keresendő kifejezés:
Toll
S á r k á n y ö l ő ( 6. )
Ózdi Magazin | 2018.03.11. | Szentandrássy BélaA palotában a király engedélyezett neki némi időt, hogy kifújja magát az esti ceremóniáig, ahol vacsorát adnak a tiszteletére. Intésére szolgák vették körül Candidust és egy szobába vezették, ahol megpihenhetett. Egy darabig sürgölődtek körülötte, aztán sorban, egyenként távoztak. Az utolsó után halk puffanással záródott az ajtó. Egyedül maradt. Nem zavarta, hozzászokott. Elég jó társaság volt önmaga számára. Odasétált egy oroszlánfejekkel díszített ollószékhez és jólesően kinyújtóztatta benne fáradt tagjait. Fejét hátravetette és lehunyta szemeit.
1.rész - 2. rész - 3. rész - 4. rész - 5. rész)


Még most is beleborzongott, amikor felidézte magában a mögötte álló napok történéseit. Persze mindannak az előzménye, ami most történt vele, sokkal, de sokkal régebbre tehető. Még valamikor apród korában kezdődött.

Apja, aki maga is lovag volt, egészen fiatalon, gyermekként vitte fel a királyi udvarba. Az uralkodó pedig – hű lovagja érdemeire való tekintettel – megengedte, hogy egyik udvari vitéze mellett szolgáljon. Becsülettel végezte a dolgát gazdája mellett évekig. Siheder korán épp csak túl volt, amikorra szorgalmával, ügyességével rászolgált arra, hogy fegyverhordozó váljon belőle.

Amikor háborúba vonult a király, urát is seregébe szólította. Az ifjú Candidus meg persze követte őt a csatákba. Cipelte, gondozta gazdája pajzsát és fegyvereit. Kikalapálta, fényesítette páncélját, gondozta harci paripáját. Közben elsajátította a fegyverforgatás fortélyait. A többi legénnyel vívott párharcokat rendre megnyerte. Többször tett bátorságáról, eszességéről is bizonyságot. Ha bizalmas levelet kellett kézbesíteni, részeg duhajokat odább zavarni, mindig kéznél volt. De számított rá gazdája olyankor is, amikor tervet kellett szőni, okossággal kellett kitalálni.

Ura kedvét lelte az értelmes és ügyes fiúban, így közvetlen kíséretébe választotta. Onnantól kezdve részese volt minden ünnepségnek és más alkalmaknak, melyen gazdája részt vett. Ez idő alatt tökéletesen megismerte a lovagi élet szabályait, megtanulta mi az a lovagi becsület.

Miközben erős eltökéltséggel készült arra, hogy egy napon lovaggá üssék és dicsőséget szerezzen apja nevének, volt alkalma más udvari foglalatosságra is. Egy trubadúrtól megtanult lanton játszani és énekelni hozzá. A napi teendők után kora esténként zenéléssel múlatta az időt a palota mögötti kertben. Olyan szépen, olyan szívhez szólóan énekelt, hogy felfigyelt rá a király ifjú leánykájának egyik társalkodó pajtása, Lucia is.

A lány rendszerint a szobácskája ablakából hallgatta a fiú énekét, miközben gyönyörű, aranyló haját fésülte a ragyogó napsütésben. Candidus meg néha felnézett az ablakára. Ilyenkor találkozott a tekintetük. Csak egy pillanatra, nem többre, mert a lány figyelme azon nyomban a kék égen szárnyaló madarak, a nyíló virágok, a döngicsélő kis rovarok felé irányult. Mintha más nem is érdekelné e kerek világból. Candidus meg még lelkesebben énekelt. Örült, hogy van hallgatósága.

Csicsergett, forgolódott az egyre délcegebb Candidus körül megannyi csábítóan szép fehérnép, de ő észre sem vette őket, ügyet sem vetett rájuk. Szívét még nem érintette meg a szerelem s nem akadt el a lélegzete egyetlen igéző szempár láttán sem. Egyedül Lucia mosolya láttán futotta el testét jóleső, kellemes borzongás, azonban nem tudta mire vélni az érzést, hát sokat nem törődött vele.

Kerülte a mulatók és más hasonló, haszontalan helyek felkeresését. A tivornyákat meghagyta főúri családból származó társainak, akiknek nem jelentett gondot a szükséges páncélzat, fegyverzet és paripa megszerzése. Neki magának kellett előteremteni a lovagi felszerelés árát.

Apja, ugyan mindig elől járt az ellenséggel vívott harcban, és hőstetteiért rendre busás jutalmat kapott, azonban nem vetette meg a dínomdánomokat és a szép asszonyokat. Így aranyai rendre az ivók potrohos tulajdonosait hizlalták még kövérebbre, miközben neki felkopott az álla. Fiát is azért küldte szolgálni, mert csak gondot jelentett számára, csak úgy mint asszonya, akin gyakran bottal töltötte bosszúságát. Aztán egy esős hajnalon részegen belefulladt egy sötét sikátor mocskos pocsolyába.

Segítségére hát nem számíthatott Candidus. Szegény édesanyját is támogatnia kellett valamelyest, hogy ne kegyelemkenyéren kelljen tengődnie. Végül mégiscsak összegyűlt a pénz. Lovaggá válhatott ő is.

Azon a reggelen különös gonddal készítette elő páncélingét, vértjeit, sisakját. Apjától rámaradt kardját egy erőteljes mozdulattal a padlóba vágta. Mint kereszt előtt, omlott térdre hajnali imához. Mikor végzett, felnyalábolt mindent, s vitte a templomba az ünnepélyre. Míg sorára várt, megáldották, szertartásos mozdulatokkal felöltöztették. Végül rácsatolták a kardot is. Már minden társát lovaggá ütötték. Végül ő következett. Ügyességben, bátorságban az első, rangban az utolsó. Térdre borulva állta, ahogy a királyi kard acélpengéje háromszor megérintette a vállát, jeléül, hogy többé semmilyen sértést nem hagyhat megtorlatlanul.

Teltek a napok, hónapok, évek. Jó élete volt. Sorra nyerte a lovagi tornákat, ügyességével elkápráztatta az udvart, még némi vagyonra is szert tett. Ünnepelt bajnoka vált belőle. Zúgott a tömeg, amikor bajvíváshoz készülve hátasa nyergében délcegen ellovagolt a lelátókon helyet foglaló hölgyek és urak előtt. Páncélján örömtáncot lejtett a napsugár. Nyitott sisakrostélya látni engedte csinos arcát, meleg barna szemeit.

Ha acélkesztyűjével a sokaság felé intett, a szépasszonyok pihegve legyezgették magukat. Ilyenkor valahogy mindig elöntötte őket valami fura forróság. A lányok meg kuncogva, incselkedve integettek vissza színes kendőikkel. Az iránta érzett rajongás közepette fel nem tűnt senkinek, hogy Candidus arca mindig mosolytalan.

A királyi palotába soha nem jutott be. Irigyei megtalálták a módját, hogy távol tartsák a király közvetlen környezetétől. Igaz, ő maga sem kívánkozott különösebben a cifra udvari népek közé, így hát ezzel nem is törődött sokat.

Azonban a szívének oly kedves kora esti énekek is elmaradtak egy ideje. Megszólták, kigúnyolták érte. Egy lovagnak nem illő kertekben bóklászni, dalokat zengeni. Arra ott vannak a trubadúrok. Csúfolta a többi lovag is. Ha már párviadalban rendre alulmaradtak vele szemben, legalább így álltak bosszút sérelmeikért.

Nem vette hát többé kezébe kedves hangszerét. Pedig hiányzott neki a pendített húrok lágyan zengő hangja, a rózsák illata. És hiányzott neki még valami, bár maga sem tudta megfogalmazni, hogy mi. Lucia mosolya. Mennyire szeretett örömöt szerezni annak a lánynak. Őt sem látta aztán.

Bérelt magának a város falain belül egy takaros házat, ott élte mindennapjait. A király a háborúzást már régen befejezte, békét kötött minden ellenségével, így maradtak a lovagi tornák, baráti bajvívások. Aztán ezek is elmaradtak lassan.

Gazdálkodásba fogott. Pénzéből vett földet s vele jobbágyokat. Nem volt gondja az élettel. Később szeretett édesanyját tisztességgel eltemette. Távol az apjától. Legalább odaát legyen szegénynek nyugta tőle. Isten megáldja jóságos kezeit, melyekkel nevelte, védte, óvta, szerette hűséges fiát.

Idáig jutott gondolataival, amikor odakintről koppanások hallatszottak az ajtó deszkáin.

- Az esti lakoma tálalva uraság! Őfelsége kéreti a lovagterembe! – kiáltott be egy szolga a szobába és mint akinek sürgős dolga akadt, gyors léptekkel távozott.

Candidus jólesően nyújtózkodott, majd feltápászkodott.

- És most itt vagyok. A király palotájában és feleségül fogom venni a leányát – dünnyögte a bajsza alatt, miközben ruházatát, lábbelijét szépen megigazította magán.Kövess bennünket: Facebook oldalunk

Olvasta már?

- Azt kérdezed mennyi az annyi?!

- Hozzon...

- Nőnapi gondolatok...

- Egyszerre...


Címlapon:

Az itt áttelelő madarak etetése az összefüggő hótakaró idején nagyon fontos. Apró tetteinkkel, a madarak etetésével megmenthetjük a természetben élő szárnyas barátainkat.
Ózd
A rendőrség által közölt sebesség mérések helyszíneit megtekinthetik az alábbi linken.
Helyi Hírek
ÓzdEgy korábbi vitás ügyet baltanyéllel zárt le egy fiatalkorú fiú Ózdon. A sértett súlyos sérüléseket szenvedett.
ÓzdÓzd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. (I.18.) határozatával többek között arról döntött, hogy a 2015. márciusától az Önkormányzat különálló szervezeti egységeként működő Startprogram Irodát megszünteti az Iroda feladatainak az ÓVI részére történő átadása mellett.
BorsodnádasdKülöndíjat kapott Farkas Elek borsodnádasdi egyéni vállalkozó virtuális párolgás pályázata.
"MAGÁNVÉLEMÉNY"
Ózd„Az ózdi postára tartok. Értesítést találtam a postaládámban, hogy ajánlott küldeményem érkezett, hát megyek és átveszem.” Szentandrássy Béla jegyzete.
Ózd„Többségük egoizmusra épül, ezért nem fejleszt, inkább visszaránt - össze zsugorít! Ragyina Nikoletta tollából...
Ózd„Azt, hogy most e sorokat írhatom, annak köszönhetem, hogy kb. 25000 gén meghatároz engem.” Kovács Gergely jegyzete.
ÓzdKik vagyunk Tisztelünk bármit mert köveket teszünk és koszorúkat helyezünk és közben csakis adunk egy napot, mert kell...
Ózd„De Mi közmunkások vagyunk. Elégedetlenséggel a jövő álmaival még mindig.”
LÉLEKzetvétel - Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdAttól én még nem vagyok alkoholista, hogy… Csak időnként szívok el néhány szálat a stressz miatt. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd„Tükör által homályosan…” Nem látunk tisztán. Igyekszünk önmagunkat egy kicsit kozmetikázni, retusálni, photo shopozni… Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd”Nem feltétlenül baj, ha időnként rossz döntést hozunk, hiszen levonhatjuk a következtetéseket, tanulhatunk belőle.„ Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd Bármennyire erős a természetünk, bármilyen rossz szokásokat alakítottunk ki, meg tudunk változni, de csak akkor, ha meg akarunk. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
ÓzdMilyennek látjuk önmagunkat, embertársainkat, mi alapján mondunk véleményt? Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
"EMBERI"
A Borsod megyei Vadna településen élő Kovács Éva festőművésznek több sikeres kiállítása volt ebben az esztendőben. Életének fontos részévé vált a jótékonysági célból történő adományozás is. Józsa Zoltán beszélget Kovács Éva festőművésszel.
„Mert akinek a lelkivilága rendben van, az testileg is jól érzi magát.” Józsa Zoltán portréja Simon Zsókáról...
Azok akiket „elvetett” a sors viszont mégis büszkén vállalják ózdi gyökereiket.
Ózd„S ez is Ózd. Az eperfa, a tyúkudvar, a völgy, az emberek. Miközben írok, keresem az életnek az értelmét.” Józsa Zoltán portréja Kálnay Adélról.
ÓzdAz ózdi Olvasó volt a helyszíne Kormosné Kiss Ilona selyemfestő kiállításának 2017. november 18-án.
Visszatekintés - Józsa Zoltán rovata
FarkaslyukVisszatekintő rovatunkban Józsa Zoltán kollégánk írása 2002. november 04-én jelent meg.
ÓzdVisszatekintő rovatunk Józsa Zoltán mostani írása 2008-ban jelent meg az Észak-Magyarország című megyei napilapban.
ÓzdSokak által ismert ember az észak-borsodi városban Kerékgyártó Mihály. Intellektuális alkat, segítőkész ember. Józsa Zoltán rovata
KULT-KOR Emberek, értékek és normák
Borsodnádasd Az észak-borsodi városban, Borsodnádasdon élő és alkotó fegyvermestert sok ember ismeri az ózdi térségben...Józsa Zoltán portréja Járdán Józsefről
„igyekszem megörökíteni ami magával ragad ebből a csodálatos világból" Józsa Zoltán portréja Kovács Éva festőművészről
„És a szavakkal szépen meg lehet festeni bármit.” Józsa Zoltán portréja Kovács L. Istvánról
„ha a betűk következtében megnyílik a lélek és a képzelet”
Járdánháza Németh Istvánné Komáromy Mária 1955 óta él a Borsod megyében található Járdánházán. 40 éven keresztül az arlói általános iskolában tanított. Hosszú ideje a gyöngyfűzés profi művelője és oktatója
Ízvilág
Szinte bármikor jöhet, mindig finom, és mindig rengeteg fogy el belőle.
Napjainkban a csokoládé csomagolásán feltüntetik a kakaó arányát, de mi a különbség a 80 és a 60 százalékos között, és miért egészségesebb az előbbi?
Ha unja már a hagyományos születésnapi tortákat, jó hírünk van.
Hirtelen felindulásból elkövetett vacsorának, de vendégvárónak is finom.
A legegyszerűbb hozzávalók felhasználásával negyedóra leforgása alatt olyan édességet süthetünk, amely még különlegesebbé teszi a teázás vagy kávézás élményét.
Hasznos tippek
Ön is a hűtő ajtaján tárolja a tojásokat? Nem kellene. Bár kézenfekvő megoldás lenne a hűtő ajtaján lévő tárolókba tenni a tojásokat, a The Sun és a Daily Mail szakértőkre hivatkozva nem ajánlja.
Ezt a videót feltétlen nézd meg - érdemes! Nagyszerű ötletek!
Néhány jó tanács egy erdélyi nagyika közel évszázados virágápolási tapasztalataiból: filléres ötletektől a praktikus megoldásokig. És még sok minden másról.
Pintér István videó...
Interjú
ÓzdEz az interjú Bedő Gáborral készült, aki Ózdhoz közel 400km-re élt és még is ezt a várost választotta.
ÓzdMindenképpen akartam egy olyan napot szervezni, ami közösségi értéket teremt.
Sokszor elgondolkodom, hogy én milyen szerencsés vagyok. Hiszen, bár súlyosan mozgáskorlátozottként élem az életemet, az elmém, nincs korlátozva, csak a testem.
|
|
|
|
Ez a hírportál sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. Weboldalunk további böngészésével jóváhagyja használatukat! Rendben