Ózd internetes közéleti magazinja - ma: 2024. július 20. szombat - Illés napja van.
Keresendő kifejezés:
Toll
S á r k á n y ö l ő ( 6. )
Ózdi Magazin | 2018.03.11. | Szentandrássy BélaA palotában a király engedélyezett neki némi időt, hogy kifújja magát az esti ceremóniáig, ahol vacsorát adnak a tiszteletére. Intésére szolgák vették körül Candidust és egy szobába vezették, ahol megpihenhetett. Egy darabig sürgölődtek körülötte, aztán sorban, egyenként távoztak. Az utolsó után halk puffanással záródott az ajtó. Egyedül maradt. Nem zavarta, hozzászokott. Elég jó társaság volt önmaga számára. Odasétált egy oroszlánfejekkel díszített ollószékhez és jólesően kinyújtóztatta benne fáradt tagjait. Fejét hátravetette és lehunyta szemeit.
1.rész - 2. rész - 3. rész - 4. rész - 5. rész)


Még most is beleborzongott, amikor felidézte magában a mögötte álló napok történéseit. Persze mindannak az előzménye, ami most történt vele, sokkal, de sokkal régebbre tehető. Még valamikor apród korában kezdődött.

Apja, aki maga is lovag volt, egészen fiatalon, gyermekként vitte fel a királyi udvarba. Az uralkodó pedig – hű lovagja érdemeire való tekintettel – megengedte, hogy egyik udvari vitéze mellett szolgáljon. Becsülettel végezte a dolgát gazdája mellett évekig. Siheder korán épp csak túl volt, amikorra szorgalmával, ügyességével rászolgált arra, hogy fegyverhordozó váljon belőle.

Amikor háborúba vonult a király, urát is seregébe szólította. Az ifjú Candidus meg persze követte őt a csatákba. Cipelte, gondozta gazdája pajzsát és fegyvereit. Kikalapálta, fényesítette páncélját, gondozta harci paripáját. Közben elsajátította a fegyverforgatás fortélyait. A többi legénnyel vívott párharcokat rendre megnyerte. Többször tett bátorságáról, eszességéről is bizonyságot. Ha bizalmas levelet kellett kézbesíteni, részeg duhajokat odább zavarni, mindig kéznél volt. De számított rá gazdája olyankor is, amikor tervet kellett szőni, okossággal kellett kitalálni.

Ura kedvét lelte az értelmes és ügyes fiúban, így közvetlen kíséretébe választotta. Onnantól kezdve részese volt minden ünnepségnek és más alkalmaknak, melyen gazdája részt vett. Ez idő alatt tökéletesen megismerte a lovagi élet szabályait, megtanulta mi az a lovagi becsület.

Miközben erős eltökéltséggel készült arra, hogy egy napon lovaggá üssék és dicsőséget szerezzen apja nevének, volt alkalma más udvari foglalatosságra is. Egy trubadúrtól megtanult lanton játszani és énekelni hozzá. A napi teendők után kora esténként zenéléssel múlatta az időt a palota mögötti kertben. Olyan szépen, olyan szívhez szólóan énekelt, hogy felfigyelt rá a király ifjú leánykájának egyik társalkodó pajtása, Lucia is.

A lány rendszerint a szobácskája ablakából hallgatta a fiú énekét, miközben gyönyörű, aranyló haját fésülte a ragyogó napsütésben. Candidus meg néha felnézett az ablakára. Ilyenkor találkozott a tekintetük. Csak egy pillanatra, nem többre, mert a lány figyelme azon nyomban a kék égen szárnyaló madarak, a nyíló virágok, a döngicsélő kis rovarok felé irányult. Mintha más nem is érdekelné e kerek világból. Candidus meg még lelkesebben énekelt. Örült, hogy van hallgatósága.

Csicsergett, forgolódott az egyre délcegebb Candidus körül megannyi csábítóan szép fehérnép, de ő észre sem vette őket, ügyet sem vetett rájuk. Szívét még nem érintette meg a szerelem s nem akadt el a lélegzete egyetlen igéző szempár láttán sem. Egyedül Lucia mosolya láttán futotta el testét jóleső, kellemes borzongás, azonban nem tudta mire vélni az érzést, hát sokat nem törődött vele.

Kerülte a mulatók és más hasonló, haszontalan helyek felkeresését. A tivornyákat meghagyta főúri családból származó társainak, akiknek nem jelentett gondot a szükséges páncélzat, fegyverzet és paripa megszerzése. Neki magának kellett előteremteni a lovagi felszerelés árát.

Apja, ugyan mindig elől járt az ellenséggel vívott harcban, és hőstetteiért rendre busás jutalmat kapott, azonban nem vetette meg a dínomdánomokat és a szép asszonyokat. Így aranyai rendre az ivók potrohos tulajdonosait hizlalták még kövérebbre, miközben neki felkopott az álla. Fiát is azért küldte szolgálni, mert csak gondot jelentett számára, csak úgy mint asszonya, akin gyakran bottal töltötte bosszúságát. Aztán egy esős hajnalon részegen belefulladt egy sötét sikátor mocskos pocsolyába.

Segítségére hát nem számíthatott Candidus. Szegény édesanyját is támogatnia kellett valamelyest, hogy ne kegyelemkenyéren kelljen tengődnie. Végül mégiscsak összegyűlt a pénz. Lovaggá válhatott ő is.

Azon a reggelen különös gonddal készítette elő páncélingét, vértjeit, sisakját. Apjától rámaradt kardját egy erőteljes mozdulattal a padlóba vágta. Mint kereszt előtt, omlott térdre hajnali imához. Mikor végzett, felnyalábolt mindent, s vitte a templomba az ünnepélyre. Míg sorára várt, megáldották, szertartásos mozdulatokkal felöltöztették. Végül rácsatolták a kardot is. Már minden társát lovaggá ütötték. Végül ő következett. Ügyességben, bátorságban az első, rangban az utolsó. Térdre borulva állta, ahogy a királyi kard acélpengéje háromszor megérintette a vállát, jeléül, hogy többé semmilyen sértést nem hagyhat megtorlatlanul.

Teltek a napok, hónapok, évek. Jó élete volt. Sorra nyerte a lovagi tornákat, ügyességével elkápráztatta az udvart, még némi vagyonra is szert tett. Ünnepelt bajnoka vált belőle. Zúgott a tömeg, amikor bajvíváshoz készülve hátasa nyergében délcegen ellovagolt a lelátókon helyet foglaló hölgyek és urak előtt. Páncélján örömtáncot lejtett a napsugár. Nyitott sisakrostélya látni engedte csinos arcát, meleg barna szemeit.

Ha acélkesztyűjével a sokaság felé intett, a szépasszonyok pihegve legyezgették magukat. Ilyenkor valahogy mindig elöntötte őket valami fura forróság. A lányok meg kuncogva, incselkedve integettek vissza színes kendőikkel. Az iránta érzett rajongás közepette fel nem tűnt senkinek, hogy Candidus arca mindig mosolytalan.

A királyi palotába soha nem jutott be. Irigyei megtalálták a módját, hogy távol tartsák a király közvetlen környezetétől. Igaz, ő maga sem kívánkozott különösebben a cifra udvari népek közé, így hát ezzel nem is törődött sokat.

Azonban a szívének oly kedves kora esti énekek is elmaradtak egy ideje. Megszólták, kigúnyolták érte. Egy lovagnak nem illő kertekben bóklászni, dalokat zengeni. Arra ott vannak a trubadúrok. Csúfolta a többi lovag is. Ha már párviadalban rendre alulmaradtak vele szemben, legalább így álltak bosszút sérelmeikért.

Nem vette hát többé kezébe kedves hangszerét. Pedig hiányzott neki a pendített húrok lágyan zengő hangja, a rózsák illata. És hiányzott neki még valami, bár maga sem tudta megfogalmazni, hogy mi. Lucia mosolya. Mennyire szeretett örömöt szerezni annak a lánynak. Őt sem látta aztán.

Bérelt magának a város falain belül egy takaros házat, ott élte mindennapjait. A király a háborúzást már régen befejezte, békét kötött minden ellenségével, így maradtak a lovagi tornák, baráti bajvívások. Aztán ezek is elmaradtak lassan.

Gazdálkodásba fogott. Pénzéből vett földet s vele jobbágyokat. Nem volt gondja az élettel. Később szeretett édesanyját tisztességgel eltemette. Távol az apjától. Legalább odaát legyen szegénynek nyugta tőle. Isten megáldja jóságos kezeit, melyekkel nevelte, védte, óvta, szerette hűséges fiát.

Idáig jutott gondolataival, amikor odakintről koppanások hallatszottak az ajtó deszkáin.

- Az esti lakoma tálalva uraság! Őfelsége kéreti a lovagterembe! – kiáltott be egy szolga a szobába és mint akinek sürgős dolga akadt, gyors léptekkel távozott.

Candidus jólesően nyújtózkodott, majd feltápászkodott.

- És most itt vagyok. A király palotájában és feleségül fogom venni a leányát – dünnyögte a bajsza alatt, miközben ruházatát, lábbelijét szépen megigazította magán.Kövess bennünket: Facebook oldalunk

Olvasta már?

- Azt kérdezed mennyi az annyi?!

- Hozzon...

- Nőnapi gondolatok...

- Egyszerre...


Címlapon:

Ózd Közel az ötvenhez az ember már számot vet életével. Végig pergeti életének főbb eseményeit
Ózd „Amit írok, tovább lehet gondolni. Nem fognak velem mindenben egyetérteni...” Darmai Zsuzsanna rovatának első része
Ózd Az Ózdon élő Engler István életútját végig kiséri a mély ívű vallásos hit,s ebből eredően az emberek és az értékek tisztelete.
Ózd Nem tudhatod, meddig mutathatod ki szeretetedet, meddig ölelheted át őket. Kocsis Mária jegyzete...
"MAGÁNVÉLEMÉNY"
ÓzdIgazából ami megdöbbent, az, hogy a kislány szemmel láthatóan megszokta már a történteket. Szentandrássy Béla jegyzete.
ÓzdDe mi van akkor, ha az ember az agyi fejlődésével, magasabb intelligenciájával eljut egy olyan pontra, amikor saját egója azt mondatja vele, hogy a gyerekvállalás felesleges teher? Kovács Gergely jegyzete...
ÓzdKik vagyunk Tisztelünk bármit mert köveket teszünk és koszorúkat helyezünk és közben csakis adunk egy napot, mert kell...
ÓzdBízom benne, még szebb is lehet.
ÓzdMennek előre mechanikusan tiporva -ölve akár... vakon - nem értve és látva ki az ki előttük áll.
LÉLEKzetvétel - Darmai Zsuzsanna rovata
Ózd„Amit írok, tovább lehet gondolni. Nem fognak velem mindenben egyetérteni...” Darmai Zsuzsanna rovatának első része
ÓzdAz információ rohamléptekben, és széles körben terjedhet. De sokszor a valótlanságok, a hazugságok terjednek így. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
ÓzdNe adjuk fel könnyen, ne mondjuk, hogy már késő! Még lehet esélyünk... Még megoldódhat a problémánk...
ÓzdFontos, hogy jól gondoljuk át, mi az, amihez tartozni akarunk, ki az, akit követünk. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdA szabadság sokszor nem külső tényezőktől függ, hanem a belsőnktől, hogy a lelkünk mennyire szabad. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
"EMBERI"
ÓzdAz Ózdon élő Engler István életútját végig kiséri a mély ívű vallásos hit,s ebből eredően az emberek és az értékek tisztelete.
Ez a történet a tanításról és odafigyelésről már körbejárta az internetet. Mindenképp ajánlom tiszta szívből - mindig - mindenkinek.
ÓzdAz „öreg rocker” lélekben örök ifjú maradt, belső hite és jó humora ezt csak erősíti. Négy unokája van, akiket nagyon szeret. Mint mondta a zene mellett a humor a másik, ami a legfontosabb számára... Józsa Zoltán portréja Csépányi Sándorról.
A Borsod megyei Vadna településen élő Kovács Éva festőművésznek több sikeres kiállítása volt ebben az esztendőben. Életének fontos részévé vált a jótékonysági célból történő adományozás is. Józsa Zoltán beszélget Kovács Éva festőművésszel.
„Mert akinek a lelkivilága rendben van, az testileg is jól érzi magát.” Józsa Zoltán portréja Simon Zsókáról...
Azok akiket „elvetett” a sors viszont mégis büszkén vállalják ózdi gyökereiket.
Visszatekintés - Józsa Zoltán rovata
ÓzdA cikk megjelenése óta eltelt közel 16 év, s lehetne kérdéseket jogosan feltenni. Mi történt, mi maradt a gyárból az eltelt idő függvényében? /a szerk./
FarkaslyukVisszatekintő rovatunkban Józsa Zoltán kollégánk írása 2002. november 04-én jelent meg.
ÓzdVisszatekintő rovatunk Józsa Zoltán mostani írása 2008-ban jelent meg az Észak-Magyarország című megyei napilapban.
KULT-KOR Emberek, értékek és normák
Borsodnádasd Az észak-borsodi városban, Borsodnádasdon élő és alkotó fegyvermestert sok ember ismeri az ózdi térségben...Józsa Zoltán portréja Járdán Józsefről
„igyekszem megörökíteni ami magával ragad ebből a csodálatos világból" Józsa Zoltán portréja Kovács Éva festőművészről
„És a szavakkal szépen meg lehet festeni bármit.” Józsa Zoltán portréja Kovács L. Istvánról
„ha a betűk következtében megnyílik a lélek és a képzelet”
Járdánháza Németh Istvánné Komáromy Mária 1955 óta él a Borsod megyében található Járdánházán. 40 éven keresztül az arlói általános iskolában tanított. Hosszú ideje a gyöngyfűzés profi művelője és oktatója
Ízvilág
Szinte bármikor jöhet, mindig finom, és mindig rengeteg fogy el belőle.
Napjainkban a csokoládé csomagolásán feltüntetik a kakaó arányát, de mi a különbség a 80 és a 60 százalékos között, és miért egészségesebb az előbbi?
Ha unja már a hagyományos születésnapi tortákat, jó hírünk van.
Hirtelen felindulásból elkövetett vacsorának, de vendégvárónak is finom.
A legegyszerűbb hozzávalók felhasználásával negyedóra leforgása alatt olyan édességet süthetünk, amely még különlegesebbé teszi a teázás vagy kávézás élményét.
Hasznos tippek
Senki sem szeret sorban állni a pénztárnál, hiszen a várakozással értékes perceket veszítünk. Különösen fájó ez egy hosszú munkanap után, amikor csak egy-két dologért ugrottunk be a boltba.
Ön is a hűtő ajtaján tárolja a tojásokat? Nem kellene. Bár kézenfekvő megoldás lenne a hűtő ajtaján lévő tárolókba tenni a tojásokat, a The Sun és a Daily Mail szakértőkre hivatkozva nem ajánlja.
Ezt a videót feltétlen nézd meg - érdemes! Nagyszerű ötletek!
Pintér István videó...
Interjú
ÓzdEz az interjú Bedő Gáborral készült, aki Ózdhoz közel 400km-re élt és még is ezt a várost választotta.
ÓzdMindenképpen akartam egy olyan napot szervezni, ami közösségi értéket teremt.
Sokszor elgondolkodom, hogy én milyen szerencsés vagyok. Hiszen, bár súlyosan mozgáskorlátozottként élem az életemet, az elmém, nincs korlátozva, csak a testem.
Hogy hány évig élünk azt nagyban befolyásolja a genetika és a környezetünk, de néhány szokással mi is tehetünk azért, hogy hosszú, boldog életet éljünk.
Nehéz lenne olyan dietetikust találni, aki nem ajánlaná a zöldségek fogyasztását. Van viszont egy olyan zöldség, melynek fogyasztásakor a szakértők óvatosságra intenek.
|
|
|
|
Ez a hírportál sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. Weboldalunk további böngészésével jóváhagyja használatukat! Rendben