Ózd internetes közéleti magazinja - ma: 2019. február 22. péntek - Gerzson napja van.
Keresendő kifejezés:
Hagyományok
ÓZD város címerei - A hármaskohótól a hengerészfogóig
Ózdi Magazin | 2016.03.03. | Kocsis Mária

Ózd, a nyolc völgy városaként emlegetett település méltán szolgált rá erre a névre. Borsod megye nyugati részében, az egykori Gömör és Borsod vármegye találkozásánál, a Bükk hegység között, a Hangony, Hódos, Ózd patak és kisebb patakvölgyek találkozásánál fekszik.


 „A meglehetősen szűk ózdi völgybe északról a Szennavölgy és az Uraj patak völgye, nyugatról Bolyok és a Hangony patak mellett fekvő Hódoscsépány, délről Farkaslyuk és Hétes völgye torkollik. Északon a határ zárja le, 2 km hosszan a város közigazgatási határa egybeesik a szlovák határral.” (Fejezetek Ózd történetéből 3.o)

A múlt 

A településről az első fennmaradt írásos emlék 1272-ből való, amikor Ózd (Ouzd in Comitatu Bursud) Detricus ispán fiának volt a birtoka.

A város neve népnévből ered. A XI. század második felében az Al-Duna és az orosz sztyeppéken élt a kunokkal rokon uz népcsoport. Sok pusztítást vittek végbe, ezért szétverték őket a besenyők és a bolgárok, így vándorló, kalandozó létre jutottak. Ezt mutatja a Baranyában lévő Ózdfalu, és a Nógrádban lévő Ózdin település is. Ebbe a völgybe is került a népcsoportból, letelepedtek, s a nevükhöz csatolt „d” kicsinyítő képzővel jött létre a település neve: Ózd.

Ózd lassan fejlődött. A kissé eldugott, kieső település mocsaras, erdős, hegyes területen, gyengén termő földdel rendelkezett, és nagy károkat okozó lefolyó vizektől szenvedett. A megélhetés meglehetősen szűkös volt.
Az 1600-as években ide telepedett svéd Sturmán család építette meg az első hámort (a környező erdők miatt). Egyre jobban fejlődött a vasgyártás, a család mind nagyobb befolyásra tett szert. Ennek köszönhető, hogy a korábban feltárt barnaszénbányákra is alapozva, Rombauer Tivadar javaslatára a létesítendő vasgyár helyéül Ózdot jelölték ki.

Így indult a kohászat fejlődése.... aminek közel 150 éves múltja mára már csak történelem.

A város első címere

Ózd város címere 1972-től

Ózd első címerének megalkotásáról 1972-ben döntött a városi tanács, és szeptember 8-án fogadta el. Valószínűleg még sokan emlékeznek rá, benne a hármaskohó és a vörös csillag.

A címer leírása:

„Ózd város címere pajzs alakú. 
A pajzs függőlegesen két mezőre osztott, amelyből a bal oldali vörös, a jobb oldali kék színű. A kék és a vörös a város hagyományos színei. 
A címer felső harmadában foglal helyet a nemzetközi munkásmozgalomhoz való tartozás kifejezéseként az ezüstkontúros ötágú csillag, amely egyben a felszabadulás óta végbement szocialista fejlődést, a jövő perspektíváit is jelképezi. 
A címer közepén látható az ezüstszínű szimbolikus három kohóalak, amelyeket fekete kontúr választ el egymástól. A kohó utal a település kohász jellegére. A hármas alakzat utal a település szerkezeti kialakulására: Ózd, Sajóvárkony és Bolyok egyesülése után lett a város ÓZD. 
A címer alsó harmadában fekete betűs felirat látható. A fekete szín a bányászatot, a szenet jelképezi.” (Fejezetek Ózd történetéből, 69.o) 

Ózd Város

A város második címere

1993-ban, a rendszerváltást követően, megszűnt a város jelképét adó kohászat, ezzel egyidejűleg az ipari struktúrák is átalakultak. A címer már nem tűnt alkalmasnak a megkülönböztető jegyre, ezért a város képviselőtestülete új címert fogadott el. A heraldika szabályának ez a címer sem felelt meg, nem igazán sikerült elfogadni.

Ez a városcímer álló, kerek talpú pajzs.
Vörös mezejében zöld hármashalom, közepéből kinövő arany törzsű, zöld koronás fa, felette arany nyelű, ezüst fejű, egymást keresztező két kalapács. 
A pajzs jobb felső részében élével kifelé fordult ezüst csoroszlya, bal felső részében befelé fordult ezüst ekevas, a pajzs alján, a középső halom előtt ezüst őskohó. 
A pajzsbeli hármashalom az Ózdot alkotó három település jelképe.

A címer felülvizsgálatáról >>>

A város harmadik címere

A képviselő-testület 2011. május 19-i ülésén döntött arról, hogy Ózd város eddigi címerét meg kívánja változtatni. A jegyző és az oktatási, művelődési osztály munkatársa is részt vett a folyamatban, valamint a címer történelmi gyökereinek felkutatásában Dobosy László muzeológus. A címerterv megrajzolását pedig Pfening László ózdi festő-grafikus végezte. 
Ezt követően véleményeztették heraldikussal, majd a város történelmi múltjával foglalkozó civil szervezetekkel is megvitatták. A tervet a város honlapján és az Ózdi Körképben is megjelentették, bevonva ezzel a város lakosságát is, még szélesebb vitára bocsátották a tervet. Ezután egy szakmai zsűriztetésre került sor a Képző és Iparművészeti Lektorátus által felkért szakértők előtt. A zsűri elmondása szerint az átlagosnál jóval magasabb színvonalú munka született, grafikailag nem találtak kifogást, heraldikailag egy-két pontosítását tettek, melyet a címertervben átvezettek.

Az új címerben új elemek jelentek meg.

Korábban nem volt címere a városnak, csak pecsétekkel rendelkeztek. Az ismert pecsétábrák visszatérő motívuma az ekevas és csoroszlya, amely a mezőgazdasági jellegre utal. Egyedi elem Ózd község 1821. évi pecsétjén az ötlombú korona.  
(2. melléklet a 261/2011. (X.20.) határozathoz - Dobosy László)
„Az Ózdot alkotó települések történelmében a Bolyky és a Sturmán-család töltött be jelentős szerepet, de meg kell említeni a Ladányi-családot is. Mindegyikük rendelkezett családi címerrel.

Bolyky címer: katonai pajzsban magyar vitéz fenntartott jobb karjában szablyát emel, melynek hegyén török fej látható. 
Az egész címer egyszínű: piros, ilyen színű a ráboruló rácsos sisak, azon a nemesi korona s rajta egy szablyát emelő kar, és a sisakfoszlány is. 
Jelképei: a szablyahegyre tűzött levágott fej a törökök elleni harci érdemeket jelképezi. A szablyát tartó heraldikai félkar a földbirtokos nemesség jelképe.

Sturmán címer: Kék mezőben sziklák előtt páncélos, sisakos vitéz áll, jobbjában kalapácsot tart. 
Sisakdísz: két fekete sasszárny közt keresztbe tett csákány és kalapács. Takarók: vörösezüst, kék-arany. Jelképei: a keresztbe tett bányászcsákány, az ék és kalapács, valamint a természetes szikla az ércbányászati tevékenységre, közvetetten a vasgyártásra utal. (a keresztbe tett bányászcsákány eredetileg a felső magyarországi bányavárosok szövetségének a jelképe)

Ózd középkori mezőgazdasági jellegű településeinek fejlődését a 19. század közepétől a közelmúltig a barnaszén bányászat, valamint a vas- és acélgyártás határozta meg.”

Ezen előzmények ismeretében és figyelembevételével készült el az új címerterv. 

Ózd város

A címer leírása

A pajzs:
Az osztott háromszögletű katonai pajzs kétharmadában hasított, jobb oldala kétszer, bal oldala egyszer vágott. 
Jobb oldalt a három pólya vörös-ezüst-vörös színű. 
A bal felső kék mezőben ezüst színű, keresztbe tett csákány és ék, alatta fekvően hengerész fogó, mindegyik lebegően. A bal alsó zöld mezőben lebegő ezüst vágott kar természetes színű kezében ezüst szablyát tart.
A pajzs alsó harmadában, a pajzstalpban kék mezőben zöld hármashalom.

Külső díszek:
A pajzs tetején, azzal érintkezően ötlombú arany korona. 
A pajzstakaró jobb oldalon kékarany, bal oldalon vörös ezüst. (Megjegyezzük, hogy a címerleírásban a heraldika szabályai szerint az oldalak felcserélődnek, azokat a viselőjük felől nézve kell értelmezni.)

A címer jelképei:

A vörös-ezüst-vörös pólyák egyrészt a magyarságra, másrészt az Ózd várost eredetileg alkotó három településre (Ózd, Bolyok, Sajóvárkony) utalnak. Ez a hármas jelzés a címeren még ismételten megjelenik. 
A keresztbe tett csákány és ék a bányászatot, a hengerész fogó a kohász múltat jelképezi. 
A bányászatra utaló elem a Sturmán-család, a szablyát tartó vágott kar a Bolyky-család címeréből került átvételre. 
A hármas halom az Ózdot övező erdős hegyekre, dombokra utal. 
A külső díszítésben megjelenő arany korona az eredetileg nemesi településeket, valamint Ózd község 1821. évből ismert pecsétjét idézi.” 

A címertervet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án megtartott testületi ülésen a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. A bevezetése 2012. január 1-jén lépett életbe.

Az ülés jegyzőkönyve >>>
Kocsis Mária

 


Kövess bennünket: Facebook oldalunk

Olvasta már?

- Télapó itt van ...

- Az adventi gyertyák titka

- Nagypénteki és nagyszombati hiedelmek

- Tilalmak, babonák és egyéb boszorkányságok napja...


Címlapon:

Ózd Az információ rohamléptekben, és széles körben terjedhet. De sokszor a valótlanságok, a hazugságok terjednek így. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
Ózd Igazából ami megdöbbent, az, hogy a kislány szemmel láthatóan megszokta már a történteket. Szentandrássy Béla jegyzete.
Sziréna
ÓzdA magyar vaskohászat legszörnyűbb tragédiája történt 1990. március 3-án, szombaton, az Ózdi Kohászati Üzemekben.
ÓzdFazekas László megtért megváltójához az árnyékvilágból.
"MAGÁNVÉLEMÉNY"
ÓzdMennek előre mechanikusan tiporva -ölve akár... vakon - nem értve és látva ki az ki előttük áll.
ÓzdKik vagyunk Tisztelünk bármit mert köveket teszünk és koszorúkat helyezünk és közben csakis adunk egy napot, mert kell...
Ózd„De Mi közmunkások vagyunk. Elégedetlenséggel a jövő álmaival még mindig.”
ÓzdIgazából ami megdöbbent, az, hogy a kislány szemmel láthatóan megszokta már a történteket. Szentandrássy Béla jegyzete.
ÓzdDe mi van akkor, ha az ember az agyi fejlődésével, magasabb intelligenciájával eljut egy olyan pontra, amikor saját egója azt mondatja vele, hogy a gyerekvállalás felesleges teher? Kovács Gergely jegyzete...
LÉLEKzetvétel - Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdAz információ rohamléptekben, és széles körben terjedhet. De sokszor a valótlanságok, a hazugságok terjednek így. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata.
ÓzdNe adjuk fel könnyen, ne mondjuk, hogy már késő! Még lehet esélyünk... Még megoldódhat a problémánk...
ÓzdFontos, hogy jól gondoljuk át, mi az, amihez tartozni akarunk, ki az, akit követünk. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdA szabadság sokszor nem külső tényezőktől függ, hanem a belsőnktől, hogy a lelkünk mennyire szabad. Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
ÓzdA gyermek is szépen fejlődik ha megkapja a szükséges feltételeket, és egyszer talán meg is érik, ha nem is pontosan az érettségire… Raffainé Darmai Zsuzsanna rovata
"EMBERI"
A Borsod megyei Vadna településen élő Kovács Éva festőművésznek több sikeres kiállítása volt ebben az esztendőben. Életének fontos részévé vált a jótékonysági célból történő adományozás is. Józsa Zoltán beszélget Kovács Éva festőművésszel.
„Mert akinek a lelkivilága rendben van, az testileg is jól érzi magát.” Józsa Zoltán portréja Simon Zsókáról...
Azok akiket „elvetett” a sors viszont mégis büszkén vállalják ózdi gyökereiket.
Ózd„S ez is Ózd. Az eperfa, a tyúkudvar, a völgy, az emberek. Miközben írok, keresem az életnek az értelmét.” Józsa Zoltán portréja Kálnay Adélról.
ÓzdAz ózdi Olvasó volt a helyszíne Kormosné Kiss Ilona selyemfestő kiállításának 2017. november 18-án.
Visszatekintés - Józsa Zoltán rovata
ÓzdA cikk megjelenése óta eltelt közel 16 év, s lehetne kérdéseket jogosan feltenni. Mi történt, mi maradt a gyárból az eltelt idő függvényében? /a szerk./
FarkaslyukVisszatekintő rovatunkban Józsa Zoltán kollégánk írása 2002. november 04-én jelent meg.
ÓzdVisszatekintő rovatunk Józsa Zoltán mostani írása 2008-ban jelent meg az Észak-Magyarország című megyei napilapban.
KULT-KOR Emberek, értékek és normák
Borsodnádasd Az észak-borsodi városban, Borsodnádasdon élő és alkotó fegyvermestert sok ember ismeri az ózdi térségben...Józsa Zoltán portréja Járdán Józsefről
„igyekszem megörökíteni ami magával ragad ebből a csodálatos világból" Józsa Zoltán portréja Kovács Éva festőművészről
„És a szavakkal szépen meg lehet festeni bármit.” Józsa Zoltán portréja Kovács L. Istvánról
„ha a betűk következtében megnyílik a lélek és a képzelet”
Járdánháza Németh Istvánné Komáromy Mária 1955 óta él a Borsod megyében található Járdánházán. 40 éven keresztül az arlói általános iskolában tanított. Hosszú ideje a gyöngyfűzés profi művelője és oktatója
Ízvilág
Szinte bármikor jöhet, mindig finom, és mindig rengeteg fogy el belőle.
Napjainkban a csokoládé csomagolásán feltüntetik a kakaó arányát, de mi a különbség a 80 és a 60 százalékos között, és miért egészségesebb az előbbi?
Ha unja már a hagyományos születésnapi tortákat, jó hírünk van.
Hirtelen felindulásból elkövetett vacsorának, de vendégvárónak is finom.
A legegyszerűbb hozzávalók felhasználásával negyedóra leforgása alatt olyan édességet süthetünk, amely még különlegesebbé teszi a teázás vagy kávézás élményét.
Hasznos tippek
Senki sem szeret sorban állni a pénztárnál, hiszen a várakozással értékes perceket veszítünk. Különösen fájó ez egy hosszú munkanap után, amikor csak egy-két dologért ugrottunk be a boltba.
Ön is a hűtő ajtaján tárolja a tojásokat? Nem kellene. Bár kézenfekvő megoldás lenne a hűtő ajtaján lévő tárolókba tenni a tojásokat, a The Sun és a Daily Mail szakértőkre hivatkozva nem ajánlja.
Ezt a videót feltétlen nézd meg - érdemes! Nagyszerű ötletek!
Pintér István videó...
Interjú
ÓzdEz az interjú Bedő Gáborral készült, aki Ózdhoz közel 400km-re élt és még is ezt a várost választotta.
ÓzdMindenképpen akartam egy olyan napot szervezni, ami közösségi értéket teremt.
Sokszor elgondolkodom, hogy én milyen szerencsés vagyok. Hiszen, bár súlyosan mozgáskorlátozottként élem az életemet, az elmém, nincs korlátozva, csak a testem.
ÓzdFazekas László megtért megváltójához az árnyékvilágból.
ÓzdMegtudtam tőlük többek között, hogy a forint hivatalos születésnapja 1946. augusztus 1.
SzentsimonSok településrész elmondhatja magáról, hogy farsangi bált rendeznek. Dátum kiválasztva, az est után pedig kipipálva. Aztán minden megy tovább a maga útján.
|
|
|
|
Ez a hírportál sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. Weboldalunk további böngészésével jóváhagyja használatukat! Rendben